Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa | Hydroizolacje
Greinplast
Пошук:
s
s

Hydroizolacje


GREINPLAST I1K

Zaprawa hydroizolacyjna jednokomponentowa

Про продукт

Jednoskadnikowa, cementowa zaprawa uszczelniajca do wytwarzania elastycznych powok nieprzepuszczajcych wody i mostkujcych pknicia. Mieszanka cementu portlandzkiego, kruszyw mineralnych i dodatkw modyfikujcych oraz proszkowych polimerowych dyspersji - poprawiajcych elastyczno, szczelno, parametry robocze oraz przyczepno do podoy. Wyrb typu CM O2P.

Wyrb jest przeznaczony do wykonywania uszczelnie w miejscach naraonych na trwae dziaanie wilgoci i wody takich jak balkony, tarasy, schody, fundamenty, azienki, piwnice itp. Do wytwarzania elastycznych uszczelnie mostkujcych rysy i pknicia izolowanych podoy w rejonie kontaktu z gruntem, zabezpieczajcych przed wilgoci i wod przy zaoeniu, e nie jest to warstwa zewntrzna (zawsze powinna by osonita). Greinplast I1K moe by zastosowany jako zabezpieczenie podoa przed wnikaniem wody i wilgoci pod zaprawy klejce do pytek ceramicznych np. w natryskach, azienkach, zespoach sanitarnych, pralniach, kuchniach, konstrukcjach majcych kontakt z wod przeznaczon do spoycia przez ludzi na powierzchniach wykonanych z tynkw cementowych, cementowo-wapiennych, pyt gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komrkowego, muru o penych spoinach, jastrychw cementowych.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5C do +25C
Zuycie Zuycie
przy gruboci warstwy izlolacji min. 2mm: 2,2-2,6 kg/m²
Przygotowanie podoa: Podoe musi zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszajcych przyczepno. Podoa niejednorodne o rnej lub zwikszonej chonnoci zagruntowa odpowiednio rozcieczonym preparatem GREINPLAST UKP.

Przygotowanie zaprawy: Zawarto opakowania 15 kg wsypa do ok. 4,50 l czystej, chodnej wody i wymiesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zbyt duy dodatek wody moe pogorszy parametry wytrzymaociowe gotowej hydroizolacji. Zaprawa nadaje si do uycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry robocze przez okoo 2 godz.

Nanoszenie zaprawy: Miesza mieszadem wolnoobrotowym. Przemiesza ponownie po ok. 5 min. Produkt aplikowa krzyowo w 2 lub 3 etapach pac zbat 4 mm i wyrwnywa jej gadk czci tak, aby cakowita grubo uszczelnienia miaa min. 2 mm. Kolejne warstwy nakada w odstpach czasu 4-6 h zawsze po wyschniciu warstwy poprzedniej. Klejenie pytek po okoo 18-24 h od naoenia ostatniej warstwy.


Uwaga!!! Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania produktu powinna wynosi od +5C do +25C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Pod wpywem niekorzystnych warunkw cieplno - wilgotnociowych podawane czasy obrbki ulegaj znacznym zmianom.

Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.

Konfekcjonowany w opakowanie 15 kg


Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu