Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard | Hydroizolacje
Greinplast
Пошук:
s
s

Hydroizolacje


GREINPLAST I2S

Zaprawa hydroizolacyjna dwukomponentowa, standard

Про продукт

Suy do zabezpieczania, uszczelniania miejsc naraonych na niekorzystne dugotrwae dziaanie wody np. tarasy, balkony, piwnice. Zaprawa moe by take wykorzystana jako zabezpieczenie podoa przed wnikaniem wilgoci i wody np. w natryskach, azienkach, zespoach sanitarnych, pralniach, kuchniach lub pod okadziny ceramiczne i okadziny z kamienia naturalnego, a take na powierzchnie wykonane z tynkw cementowych, cementowo-wapiennych, gipsowych, pyt gipsowo-kartonowych, betonu, betonu komrkowego, muru o penych spoinach, pyt drewnopochodnych, jastrychw cementowych, anhydrytowych.


Konfekcjonowany w opakowania 20; 10kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +25oC
Zuycie Zuycie
1,5 do 1,6 kg/m2 / 1mm
Najpierw, przy pomocy tamy uszczelniajcej oraz naronikw, wykona poczenia midzy ssiadujcymi powierzchniami. Tam uszczelniajc lub uszczelki zatopi w masie uszczelniajcej dokadnie pokrywajc ich  brzegi. Nastpnie przy pomocy pdzla nanie rwnomierne warstw masy na powierzchnie robocze, intensywnie wcierajc materia w podoe. Zapraw nanosi minimum w dwch warstwach (druga i kolejne warstwy nanosi pac metalow) tak aby grubo wykonanej izolacji nie bya mniejsza ni 2-3 mm.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy powinna wynosi od +5C do +25C. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20C. Pod wpywem niekorzystnych warunkw temperaturowo-wilgotnociowych podawane czasy mog ulega zmianie. Powierzchnie naraone na zabrudzenia zabezpieczy. Narzdzia oraz ewentualne zabrudzenia przed zaschniciem usuwa wod.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu