Wewntrzna masa strukturalna - akrylowa | Wewntrzne systemy dekoracyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Wewntrzne systemy dekoracyjne


GREINPLAST MSA

Wewntrzna masa strukturalna - akrylowa

Про продукт

Suy do wykonywania dekoracyjnych powok wewntrznych o rnych strukturach. Moe by stosowana na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne po min. 21 dniach od ich wykonania, tynki gipsowe, gipsowo-wapienne po min. 14 dniach. Wyrb dostpny w kolorze biaym. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).


Konfekcjonowany w opakowania 15kg; 7,5kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast
na yczenie Klienta
Zuycie Zuycie
ok. 1,5 kg/m2 przy warstwie gruboci 1 mm
Przed rozpoczciem nakadania mas naley dokadnie wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody (nie wicej ni 0,2 l na kade opakowanie). Tynk nanosi si narzdziami nierdzewnymi (paca sztukatorska, kielnia, szpachelka) na grubo zalen od faktury, ktr chcemy uzyska, jednak nie wiksz ni 3-5 mm. Nakada powierzchnie, ktre przy danych warunkach otoczenia dadz si zafakturowa. Po krtkim czasie powstaej powierzchni nadaje si odpowiedni struktur. Do tego celu mona wykorzysta rone narzdzia sztukatorskie, ktrych dobr jest zaleny od zamierzonego efektu kocowego (gbki, waki, szpachelki itp.) W celu uzyskania jednolitej struktury oraz koloru tynku, mas naley nakada metod „mokre na mokre” tzn. nowe czci masy dokadamy do jeszcze nie wyschnitych fragmentw ju naoonych.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa poniej +5C. Czas wysychania tynku moe ulec znacznym zmianom w okresie wystpowania niekorzystnych warunkw atmosferycznych. W trakcie nakadania i fakturowania tynku powierzchni naley ochrania przed nadmiernym przesuszaniem (wysoka temperatura, przecigi, itp.) Pomieszczenia zamknite wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Zuycie tynku jest uzalenione od stopnia rwnoci podoa oraz danej struktury. Naoenie tynku na podoe wilgotne lub z wykwitem solnym moe doprowadzi do pniejszego jego odspojenia.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrola. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.  W razie poknicia niezwocznie zasignij porady lekarza - poka opakowanie lub etykiet.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu