Uszczelniacz silikonowy uniwersalny, typ "kwany" | Uszczelniacze
Greinplast
Пошук:
s
s

Uszczelniacze


GREINPLAST ESU

Uszczelniacz silikonowy uniwersalny, typ "kwany"

Про продукт

Suy do wykonywania fug i uszczelnie miedzy materiaami budowlanymi i wykoczeniowymi z betonu, cegy, pytek ceramicznych, ceramiki, szka, metali, tworzyw, pyt meblowych, itp. Nie stosowa w kontakcie z kamieniami naturalnymi, PCV, PP, PE i wyrobami akrylowymi. Po utwardzeniu masa jest odporna na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i wahania temperatur od -40oC do +180oC. Nadaje si do stosowania wewntrz i na zewntrz budynkw.


Konfekcjonowany w opakowania: 300 ml.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Nakada rcznym lub pneumatycznym pistoletem. Przed uyciem obci kocwk tuby powyej gwintu, nakrci aplikator i doci go na odpowiedni grubo spoiny. Umieci kartusz w wyciskaczu i nanie szczeliwo. Zalecany stosunek szerokoci do gbokoci spoiny to 1:1 dla spoin o szerokoci 10 mm i 2:1 dla spoin o szerokoci 10-30 mm. W przypadku gbokich szczelin uywa sznura dylatacyjnego o zamknitych komrkach. W razie wtpliwoci kontaktowa si z dziaem technicznym. Naley unika zabrudzenia brzegw spoiny. W celu ich zabezpieczenia i uzyskania prostej linii, osoni okolice fugi tam maskujc, ktr naley usun natychmiast po obrbce. Fugi wygadza roztworem myda przed utworzeniem si naskrka. Czas obrbki do 5 min. Czyszczenie zabrudze benzyn lakow bezporednio po uyciu.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosi od +5C do +30C. Pod wpywem niekorzystnych warunkw temperaturowo-wilgotnociowych podawane czasy obrbki mog ulega zmianie. Powierzchnie naraone na zabrudzenia zabezpieczy.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W celu uniknicia pomyek naley sprawdzi przydatno rodka do zamierzonego zastosowania lub zasign informacji technicznej u Producenta. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu