Uszczelniacz akrylowy elastyczny | Uszczelniacze
Greinplast
Пошук:
s
s

Uszczelniacze


GREINPLAST EAE

Uszczelniacz akrylowy elastyczny

Про продукт

Suy do wypeniania pkni, rys i szczelin w cianach i sufitach. Moe by take zastosowany do uszczelniania ram okiennych i drzwiowych, parapetw, listew i kasetonw, czyli wszdzie tam gdzie konieczna jest wysoka elastyczno poczenia. Po utwardzeniu masa jest odporna na wystpujc okresowo wilgo i wahania temperatur od -20oC do +70oC. Nadaje si do stosowania wewntrz i na zewntrz budynkw.


Konfekcjonowany w opakowania: 300 ml.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Nakada rcznym lub pneumatycznym pistoletem. Przed uyciem obci kocwk tuby powyej gwintu, nakrci aplikator i doci go na odpowiedni grubo spoiny. Umieci kartusz w wyciskaczu i nanie szczeliwo. Zalecany stosunek szerokoci do gbokoci spoiny to 1:1. W przypadku gbokich szczelin uywa sznura dylatacyjnego o zamknitych komrkach. W razie wtpliwoci kontaktowa si z dziaem technicznym. Naley unika zabrudzenia brzegw spoiny. W celu ich zabezpieczenia i uzyskania prostej linii, osoni okolice fugi tam maskujc, ktr naley usun natychmiast po obrbce. Fugi wygadza szpachelk lub innym narzdziem przed utworzeniem si naskrka. Zabrudzenia zmywa wod.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosi od +5C do +30C. Pod wpywem niekorzystnych warunkw temperaturowo-wilgotnociowych podawane czasy obrbki mog ulega zmianie. Powierzchnie naraone na zabrudzenia zabezpieczy.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W celu uniknicia pomyek naley sprawdzi przydatno rodka do zamierzonego zastosowania lub zasign informacji technicznej u Producenta. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu