Uszczelniacz akrylowy do pyt G-K | Uszczelniacze
Greinplast
Пошук:
s
s

Uszczelniacze


GREINPLAST EAG

Uszczelniacz akrylowy do pyt G-K

Про продукт

Suy do spoinowania pocze pyt G-K w technologii suchej zabudowy. Moe by take zastosowany do wypeniania pkni, rys i szczelin w cianach i sufitach, uszczelniania ram okiennych i drzwiowych, parapetw, listew i kasetonw, czyli wszdzie tam gdzie konieczna jest wysoka elastyczno poczenia. Po utwardzeniu masa jest odporna na wystpujc okresowo wilgo i wahania temperatur od -20oC do +70oC.


Konfekcjonowany w opakowania: 300 ml.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Nakada rcznym lub pneumatycznym pistoletem. Przed uyciem obci kocwk tuby powyej gwintu, nakrci aplikator i doci go na odpowiedni grubo spoiny. Umieci kartusz w wyciskaczu i nanie szczeliwo. Zalecany stosunek szerokoci do gbokoci spoiny to 1:1. W przypadku gbokich  szczelin uywa sznura dylatacyjnego o zamknitych komrkach. W razie wtpliwoci kontaktowa si z dziaem technicznym. Naley unika zabrudzenia brzegw spoiny. W celu ich zabezpieczenia i uzyskania prostej linii, osoni okolice fugi tam maskujc, ktr naley usun natychmiast po jej obrbce. Fugi wygadza za pomoc szpachli lub innego narzdzia. Czyszczenie zabrudze wod bezporednio po uyciu.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania powinna wynosi od +5C do +30C. Pod wpywem niekorzystnych warunkw temperaturowo-wilgotnociowych podawane czasy obrbki mog ulega zmianie. Powierzchnie naraone na zabrudzenia zabezpieczy.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W celu uniknicia pomyek naley sprawdzi przydatno rodka do zamierzonego zastosowania lub zasign informacji technicznej u Producenta. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.


Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu