Tynk silikonowy "baranek" z kruszywem SIC | Zewntrzne systemy dekoracyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Zewntrzne systemy dekoracyjne


GREINPLAST TXB - SIC

Tynk silikonowy "baranek" z kruszywem SIC

Про продукт

Suy do rcznego lub natryskowego wykonywania fragmentw elewacji zewntrznych. Warstw dekoracyjn z kruszywa ozdobnego wykonuje si poprzez jego natrysk na wiey tynk. Moe by stosowany na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, gipsowe itp. - po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Wyrb dostpny na zamwienie.


Konfekcjonowany w opakowania: tynk 25kg, dodatek kruszywa SIC 10kg, 5kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
TXB 2,0 mm - 2,9 do 3,1 kg/m2
SIC ∼ 1,0 kg/m2
Do waciwych prac tynkarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci preparatu GREINPLAST UX (nie wicej ni 0,2 l na kade opakowanie). Ilo dodawanego prepatatu powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Przed rozpoczciem nakadania mas naley dokadnie wymiesza. Tynk nanosi sie na grubo ziarna trzyman pod ktem pac ze stali nierdzewnej. Po krtkim czasie, kiedy masa nie klei si do narzdzi, powstaej powierzchni nadaje si odpowiedni faktur za pomoc pasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Nastpnie zanim tynk zacznie powierzchniowo przesycha naley nanie rwnomiern warstw kruszywa ozdobnego SIC przy pomocy pistoletu do tapet podczonego do sprarki . Prace na cianie tworzcej jedn paszczyzn naley prowadzi w sposb cigy, bez przerw stosujc materia z jednej partii produkcyjnej.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. W trakcie nakadania tynku, a do momentu jego cakowitego wyschnicia (min. 3 dni od zakoczenia prac) naley bezwzgldnie zadba o zabezpieczenie tynku przed wpywam niekorzystnych warunkw atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniej 5C. Czas wysychania tynku moe ulec znacznym zmianom w okresie wystpowania niekorzystnych warunkw atmosferycznych. Niedostosowanie si do w/w zalece, ze przygotowanie podoa lub bdna aplikacja tynku moe prowadzi do powstania trwaych rnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (wykwity, przebarwienia) a w skrajnych przypadkach do obnienia jej trwaoci cznie z odspojeniem. Produkt zawiera dodatki, ktre na metale, szko, drewno mog oddziaywa agresywnie. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu