Tynk mozaikowy | Tynki elewacyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Tynki elewacyjne


GREINPLAST G/KGP

Tynk mozaikowy

Про продукт

Suy do rcznego wykonywania fragmentw elewacji zewntrznych jak rwnie do pokrywania czci cian wewntrznych szczeglnie obcionych uytkowo np. korytarze klatki schodowe, itp. (tynk o granulacji ziarna 0,5-1,2 mm nadaje si do stosowania tylko wewntrz budynkw). Wyrb moe by stosowany na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe itp. – po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobw w systemach ocieple Greinplast G (zgodnie z AT) i Greinplast EPS (zgodnie z ETA). Wyrb dostpny w kolorach wg palety barw Producenta. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka.


Konfekcjonowany w opakowania 30kg, 15kg, 5kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
60
Zuycie Zuycie
ziarno 0,8-1,2 - ok. 4,0 kg/m2
ziarno 1,0-1,6 - ok. 5,0 kg/m2
Do waciwych prac tynkarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody max 1% na opakowanie. Przed rozpoczciem nakadania mas naley dokadnie wymiesza. Do nanoszenia oraz wygadzania tynku stosowa pac ze stali nierdzewnej. W celu uzyskania jednolitej struktury tynku, mas naley nakada na grubo ziarna na ca wykonywan powierzchni stosujc materia z jednej partii produkcyjnej. Zbyt mocne wygadzanie masy moe doprowadzi do powstania przetar.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. W trakcie nakadania tynku, a do momentu jego cakowitego wyschnicia (min. 3 dni od zakoczenia prac) naley bezwzgldnie zadba o zabezpieczenie tynku przed wpywem niekorzystnych warunkw atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniej 5C. Niedostosowanie si do w/w zalece, ze przygotowanie podoa lub bdna aplikacja tynku moe prowadzi do powstania trwaych przebarwie na powierzchniach wyprawy a w skrajnych przypadkach do obnienia jej trwaoci cznie z odspojeniem. Bezporednio po naoeniu tynk ma barw mleczno-bia, ktra w miar procesu utwardzania powoki ustpuje. Wysoka wilgotno powietrza znacznie wydua czas schnicia tynku i moe prowadzi do wystpowania janiejszego ustpujcego nalotu. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknitych wietrzy je do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczy a w przypadku zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu