Tynk mozaikowy natryskowy | Zewntrzne systemy dekoracyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Zewntrzne systemy dekoracyjne


GREINPLAST GN

Tynk mozaikowy natryskowy

Про продукт

Suy do natryskowego wykonywania fragmentw elewacji zewntrznych, szpalet okiennych, cokow jak rwnie do pokrywania czci cian wewntrznych szczeglnie obcionych uytkowo np. korytarze klatki schodowe, itp. z wykorzystaniem szablonw imitujcych ceg lub kamie naturalny. Wyrb moe by stosowany na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, gipsowe itp. – po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobw w systemach ocieple Greinplast G (zgodnie z AT) i Greinplast EPS (zgodnie z ETA). Wyrb dostpny w kolorach wg palety barw Producenta. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka.


Konfekcjonowany w opakowania 20kg; 10kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
8
Zuycie Zuycie
2,5 do 2,7 kg/m2
Przed rozpoczciem nakadania mas naley wymiesza przy uyciu wiertarki wolnoobrotowej do uzyskania jednolitej ‘’spienionej’’ konsystencji. Podoe musi by suche i mocne, uprzednio bezwzgldnie zagruntowane farb gruntujc GREINPLAST F-N w odpowiednio dobranym kolorze, ktry bdzie rwnie kolorem fugi. Na tak przygotowan powierzchni przyklei dekoracyjne, papierowe formy imitujce ceg lub kamie naturalny. Naley zwrci uwag, aby forma bya jednakowo nacignita na caej powierzchni, co pozwoli na osignicie zamierzonego efektu kocowego. Szablony naley docisn do podoa gumowym wakiem. Tynk nanosi przy uyciu pistoletu do natrysku tapet. Cinienie natrysku oraz wielko dyszy naley dostosowa do danej faktury. Mas nanosi rwnomiernie poziomymi pasami rozpoczynajc od gry. Aby uzyska wyraniejsz faktur mona tynk nanie ponownie przy mniejszym cinieniu natrysku. Szablony zdejmowa po 10-15 minutach od naoenia tynku.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. W trakcie nakadania tynku, a do momentu jego cakowitego wyschnicia (min. 3 dni od zakoczenia prac) naley bezwzgldnie zadba o zabezpieczenie tynku przed wpywem niekorzystnych warunkw atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniej 5C. Niedostosowanie si do w/w zalece, ze przygotowanie podoa lub bdna aplikacja tynku moe prowadzi do powstania trwaych przebarwie na powierzchniach wyprawy a w skrajnych przypadkach do obnienia jej trwaoci cznie z odspojeniem. Bezporednio po naoeniu tynk ma barw mleczno-bia, ktra w miar procesu utwardzania powoki ustpuje. Wysoka wilgotno powietrza znacznie wydua czas schnicia tynku i moe prowadzi do wystpowania janiejszego ustpujcego nalotu. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknitych wietrzy je do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczy a w przypadku zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu