Tynk mineralny "kornik" | Tynki elewacyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Tynki elewacyjne


GREINPLAST TK

Tynk mineralny "kornik"

Про продукт

Suy do rcznego wykonywania elewacji zewntrznych. Moe by stosowany na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, gipsowe itp. - po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple lub systemie garaowy Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobw w systemach ocieple Greinplast T, W, systemie garaowym Greinplast WGF (zgodnie z odpowiedni AT) i Greinplast EPS, MW (zgodnie z odpowiedni ETA). Wyrb dostpny w wersji tynku transparentnego (do malowania) oraz kolorach wg palety barw Producenta.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
5,2 - 5,7 L
Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
30 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+10oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
6
Zuycie Zuycie
TK 2,0 mm - 2,4 do 2,6 kg/m2
TK 3,0 mm - 3,4 do 3,6 kg/m2
TK 4,0 mm - 3,9 do 4,1 kg/m2
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do ok. 5,2-5,75 l czystej, chodnej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy. Ilo wody powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Konsystencj robocz naley dostosowa do warunkw atmosferycznych i chonnoci podoa. Zaprawa uzyskuje pene waciwoci robocze po upywie 5 minut i ponownym wymieszaniu. Jednakow konsystencj utrzymuje si przez ponowne wymieszanie zaprawy, a nie dodawanie wody. Czas przydatnoci rozrobionej z wod zaprawy nie przekracza 60 minut.
Nakadanie tynku: Przed rozpoczciem nakadania mas naley dokadnie wymiesza. Tynk nanosi si na grubo ziarna trzyman pod ktem pac ze stali nierdzewnej. Po krtkim czasie, kiedy masa nie klei si do narzdzi, powstaej powierzchni nadaje si odpowiedni faktur za pomoc pasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Prace na cianie tworzcej jedn paszczyzn naley prowadzi w sposb cigy, bez przerw stosujc materia z jednej partii produkcyjnej, ktrej numer podany jest na opakowaniu.
Malowanie:Tynki mineralne naley obowizkowo zabezpieczy farbami fasadowymi GREINPLAST. Szczegowe informacje odnonie malowania dostpne s na kartach technicznych poszczeglnych farb.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. W trakcie nakadania tynku a do momentu jego cakowitego wyschnicia (min. 2 dni od zakoczenia prac) naley bezwzgldnie zadba o zabezpieczenie tynku przed wpywam niekorzystnych warunkw atmosferycznych.W okresie tym niedopuszczalny jest  spadek temperatury poniej 5C. Czas wysychania tynku moe ulec znacznym zmianom w okresie wystpowania niekorzystnych warunkw atmosferycznych. Niedostosowanie si do  w/w zalece, ze przygotowanie podoa lub bdna aplikacja tynku moe prowadzi do powstania trwaych rnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (wykwity, przebarwienia) a w skrajnych przypadkach do obnienia jej trwaoci cznie z odspojeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialnoci za przebarwienia powstae na tynkach niezabezpieczonych farbami fasadowymi. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczy a w przypadku zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. 
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw  nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu