Tynk hybrydowy "kornik" | Tynki elewacyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Tynki elewacyjne


GREINPLAST THK

Tynk hybrydowy "kornik"

Про продукт

Suy do rcznego wykonywania elewacji zewntrznych. Moe by stosowany na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, gipsowe itp. - po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobw w systemach ocieple Greinplast H (zgodnie z AT). Wyrb dostpny w kolorach wg palety barw Producenta. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).


Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
220
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast
na yczenie Klienta
Zuycie Zuycie
THK 1,5 mm - 2,2 do 2,4 kg/m2
THK 2,0 mm - 2,7 do 2,9 kg/m2
THK 2,5 mm - 3,2 do 3,5 kg/m2
THK 3,0 mm - 3,8 do 4,0 kg/m2
Do waciwych prac tynkarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci preparatu GREINPLAST UX (nie wicej ni 0,2 l na kade opakowanie). Ilo dodawanego preparatu powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Przed rozpoczciem nakadania mas naley dokadnie wymiesza. Tynk nanosi si na grubo ziarna trzyman pod ktem pac ze stali nierdzewnej. Po krtkim czasie, kiedy masa nie klei si do narzdzi, powstaej powierzchni nadaje si odpowiedni faktur za pomoc pasko trzymanej pacy z tworzywa sztucznego. Prace na cianie tworzcej jedn paszczyzn naley prowadzi w sposb cigy, bez przerw stosujc materia z jednej partii produkcyjnej.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +8C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. W trakcie nakadania tynku, a do momentu jego cakowitego wyschnicia (min. 3 dni od zakoczenia prac) naley bezwzgldnie zadba o zabezpieczenie tynku przed wpywam niekorzystnych warunkw atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniej 8C. Czas wysychania tynku moe ulec znacznym zmianom w okresie wystpowania niekorzystnych warunkw atmosferycznych. Niedostosowanie si do w/w zalece, ze przygotowanie podoa lub bdna aplikacja tynku moe prowadzi do powstania trwaych rnic kolorystycznych na powierzchniach wyprawy (wykwity, przebarwienia) a w skrajnych przypadkach do obnienia jej trwaoci cznie z odspojeniem. Produkt zawiera dodatki, ktre na metale, szko, drewno mog oddziaywa agresywnie. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia (AT) nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu