Tynk gipsowy rczny | Kleje i tynki gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje i tynki gipsowe


GREINPLAST TRG

Tynk gipsowy rczny

Typ B1/20/2

Про продукт

Suy do rcznego wykonywania wysokiej jakoci jednowarstwowych tynkw wewntrz budynkw. Tynk mona stosowa do pokrywania cian oraz sufitw w obiektach uytecznoci publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych oraz dobrze wentylowanych nie naraonych na stae zawilgocenie oraz kondensacj pary wodnej (wilgotno wzgldna poniej 60%), kuchniach i azienkach. Wyrb klasyfikowany jako tynk gipsowy rczny , typ B1/20/2, o wytrzymaoci na ciskanie kategorii ≥ 2,0 N/mm2. Moe by stosowany na podoa mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegie i pustakw ceramicznych, mury z betonu komrkowego, powierzchnie betonowe, itp.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
~ 0,55 L na 1 kg
Czas wizania Czas wizania
< 20 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5C do 30C
Zuycie Zuycie
ok. 0,9 kg/m2 na 1 mm gruboci
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej: Zawarto opakowania wsypa do ok. 16-17 l czystej wody
i miesza przy pomocy mieszarki mechanicznej do uzyskania jednorodnej masy bez jakichkolwiek zbryle. le zamieszana zaprawa z wod jak i zanieczyszczenie pojemnika i narzdzi moe znacznie skrci czas wizania zaprawy i pogorszy obrbk kocow. Zapraw po zamieszaniu z wod zuy w czasie nie duszym ni 20 min.

Wykonanie: Zapraw nakada jednowarstwowo. Po naoeniu tynku powierzchni wyrwna, a po wstpnym stwardnieniu naley j zwily wod i zatrze pac gbkow w celu wycignicia rzadkiego tynku - mleczka. W trakcie prac nie naley dopuszcza do miejscowego przesuszenia tynku w wyniku np. przecigw, ogrzewania itp. Przerwy w nakadaniu tynku nie powinny by dusze ni 15 min. Czas obrabiania naoonej masy wynosi ok. 120 minut, w zalenoci od warunkw otoczenia i podoa. Niewykorzystany materia nie miesza z nowo przygotowywanym. rednie zuycie tynku wynosi 9 kg/m2 przy gruboci warstwy 10 mm.


Temperatura podoa otoczenia wysychania i w trakcie wykonywania prac nie powinna by nisza od +5C i wysza od +25C. Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Minimalna grubo warstwy tynku 8 mm. Tynk ma charakter tynku jednowarstwowego. Naley unika tynkowania dwuwarstwowego. Jeeli zajdzie taka konieczno naley pierwsz nie zwizan jeszcze warstw tynku zarysowa w “jodek” i po jej stwardnieniu zagruntowa gruntem GREINPLAST FG i odczeka do jego wyschnicia. Na tak przygotowanym podou mona wykona kolejn warstw zaprawy.

Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje dotyczce zaprawy dostpne s w jej karcie technicznej. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu