Tynk gipsowy maszynowy | Kleje i tynki gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje i tynki gipsowe


GREINPLAST TMG

Tynk gipsowy maszynowy

Typ B4/50/2

Про продукт

Suy do wykonywania wysokiej jakoci jednowarstwowych tynkw wewntrz budynkw z uyciem agregatw tynkarskich. Tynk mona stosowa do pokrywania cian oraz sufitw w obiektach uytecznoci publicznej, pomieszczeniach mieszkalnych oraz dobrze wentylowanych nie naraonych na stae zawilgocenie oraz kondensacj pary wodnej (wilgotno wzgldna poniej 65%), kuchniach i azienkach. Wyrb klasyfikowany jako Tynk lekki gipsowy nakadany mechanicznie, do stosowania wewntrz budynkw typ: B4/50/2, o wytrzymaoci na ciskanie kategorii ≥ 2,0 N/mm2. Moe by stosowany na podoa mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, mury z cegie i pustakw ceramicznych, mury z betonu komrkowego, powierzchnie betonowe, itp.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
~ 0,56 L na 1 kg
Czas wizania Czas wizania
< 50 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5C do 30C
Zuycie Zuycie
ok. 0,8 kg/m2 na 1 mm gruboci
Tynk wsypa do agregatu tynkarskiego przystosowanego do cigego dozowania zapraw. Dozowanie wody naley tak ustawi, aby przy maksymalnym jej nastawie na rotametrze masa nie spywaa z podoa (okoo 0,50L na 1 kg tynku). rednie zuycie tynku wynosi 8 kg/m2 przy 10 mm gruboci. Zapraw nakada poziomymi pasami rozpoczynajc od gry cian do dou. Naoon zapraw wyrwna at ''H'' prostopadle do kierunku narzutu. Po wstpnym wizaniu tynku naley go wyrwna at trapezow. Przed kocem wizania tynku naley go skropi wod i zatrze pac gbkow (tzw. filcowanie) w celu wycignicia na jego powierzchni rzadkiego tynku - mleczka. Nastpnie naley wygadzi powierzchni tynku przy pomocy pacy metalowej(tzw. kosa). W trakcie prac nie naley dopuszcza do miejscowego przesuszenia tynku w wyniku np. przecigw, ogrzewania itp. Przerwy w nakadaniu tynku nie powinny by dusze ni 15 min. Resztki zwizanego gipsu skracaj czas wizania tynku. Niewykorzystane resztki materiau nie miesza z nowo przygotowywanym. Zapraw zuy w stanie plastycznym, w czasie nie duszym ni 150 min.


Temperatura podoa otoczenia wysychania i w trakcie wykonywania prac nie powinna by nisza od +5C i wysza od +25C. Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Minimalna grubo warstwy tynku 8 mm. Tynk ma charakter tynku jednowarstwowego. Naley unika tynkowania dwuwarstwowego. Jeeli zajdzie taka konieczno naley pierwsz nie zwizan jeszcze warstw tynku zarysowa w “jodek” i po jej stwardnieniu zagruntowa gruntem GREINPLAST FG i odczeka do jego wyschnicia. Na tak przygotowanym podou mona wykona kolejn warstw zaprawy.

Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje dotyczce zaprawy dostpne s w jej karcie technicznej. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu