ďťż Tynk biohydrofobowy | Tynki elewacyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Tynki elewacyjne


GREINPLAST TPB

Tynk biohydrofobowy

Про продукт

Tynk cienkowarstwowy, biohydrofobowy o strukturze „baranka”, wzbogacony najwyższej jakości dodatkami silikonowymi. Jest tynkiem bioodpornym, chroniącym powłokę przed mikroorganizmami, hydrofobowym sprawiającym, że jego powierzchnia jest nienasiąkliwa i samoczyszcząca. Posiada znakomite parametry robocze ułatwiające nakładanie. Wyposażony w system Greinplast Microfilm Bio Protect. Służy do ręcznego wykonywania elewacji zewnętrznych. Może być stosowany na wszelkie typowe podłoża mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatką w systemach ociepleń GREINPLAST. Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku. Razem z farbą podkładową GREINPLAST PP jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemie ociepleń GREINPLAST EPS z cienkowarstwowym tynkiem GREINPLAST TPB (zgodnie z odpowiednią AT). Wyrób dostępny w kolorach wg palety barw Producenta. Na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).

Opakowanie: 25 kg

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5°C do +30°C
Ilość kolorów Ilość kolorów
167
Zużycie Zużycie
1,0: 1,3-1,5 kg/m2
1,5: 2,4-2,6 kg/m2
2,0: 3,0-3,2 kg/m2
2,5: 3,3-3,5 kg/ m2
3,0: 3,7-4,1 kg m2

Przygotowanie podłoża: Podłoże musi być nośne, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, resztek organicznych (oleje, tłuszcze, itp.) oraz innych substancji utrudniających przyczepność. Występujące algi i grzyby należy bezwzględnie usunąć (postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi w karcie technicznej wyrobu). Podłoża mineralne niejednorodne lub o zwiększonej chłonności zagruntować odpowiednio rozcieńczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na które będzie nakładany tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą podkładową GREINPLAST PP w kolorze zgodnym z kolorem tynku (szczegóły w karcie technicznej farby podkładowej). W przypadku podciągania kapilarnego należy zadbać o izolację przeciwwilgociową. Informacje szczegółowe, co do typu i sposobu przygotowania podłoża podano w karcie technicznej wyrobu. Przygotowanie tynku: Przed rozpoczęciem nakładania, masę należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. W zależności od rodzaju podłoża i warunków aplikacji (temperatury, wilgotności powietrza, chłonności podłoża, itp.). Producent dopuszcza dodanie niewielkiej ilości preparatu GREINPLAST UX (nie więcej niż 0,20 l na opakowanie). Aby uniknąć różnic w kolorze tynku i jego fakturze, ilość dodawanego preparatu GREINPLAST UX powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Nanoszenie: Do właściwych prac tynkarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz całkowitym jego wyschnięciu. Tynk nanosi się na grubość ziarna trzymaną pod kątem pacą ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiału należy zebrać do opakowania. Do fakturowania można przystąpić po czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi i jednocześnie daje się formować. Czas ten zależy od rodzaju podłoża i panujących w trakcie aplikacji warunków atmosferycznych. Żądaną fakturę osiąga się wykorzystując pacę z tworzywa sztucznego, którą należy prowadzić po fakturowanej powierzchni jednakowymi, kolistymi ruchami. Nie dopuszczać do powstania miejsc z nierównomiernie rozłożoną masą (przetarcia, nawisy, zlepy itp.) ponieważ defekty te są nie do usunięcia po wyschnięciu tynku. Przerwanie prac należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne (dylatacje, rynny, fragmenty architektoniczne itp.) W celu uzyskania jednolitej struktury oraz koloru tynku, prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez przerw stosując materiał z jednej partii produkcyjnej.

Temperatura podłoża i otoczenia podczas nakładania i wysychania tynku powinna wynosić +5°C do +30°C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20°C. Tynku nie należy nakładać przy silnym wietrze, bezpośrednim nasłonecznieniu, opadach deszczu, bez stosowania zabezpieczeń ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te należy utrzymać min. 3 dni od momentu jego nałożenia. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniżej +5°C. Czas wysychania tynku może ulec znacznym zmianom w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, dlatego też w tym czasie należy wydłużyć okres stosowania zabezpieczeń ochronnych do czasu jego całkowitego wyschnięcia. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń lub złe przygotowanie podłoża może doprowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchni wyprawy tynkarskiej (wykwity, przebarwienia), w skrajnych przypadkach do obniżenia jej trwałości, a nawet odspojenia. Wyrób zawiera wypełniacze mineralne, co może spowodować różnicę w odcieniach tynku pochodzącego z różnych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej. Ze względu na różne bazy wyrobów (A, B, C) oraz ilości pigmentów w poszczególnych kolorach tynków mogą one różnić się od siebie gęstością i konsystencją. Powierzchnie narażone na zanieczyszczenie tynkiem zabezpieczyć, a w przypadku zabrudzenia usuwać przed zaschnięciem. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą. Prace wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jakość stosowanego materiału. W przypadku połączenia z wyrobami innych Producentów lub nieujętych w dokumentach odniesienia nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu