Tynk akrylowy - natryskowy | Tynki elewacyjne
Greinplast
Пошук:
s
s

Tynki elewacyjne


GREINPLAST TAN

Tynk akrylowy - natryskowy

Про продукт

Suy do natryskowego wykonywania elewacji zewntrznych. Moe by stosowany na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, wapienno cementowe, wapienne, itp. – po min. 28 dniach od ich wykonania, oraz jako wyprawa tynkarska na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple Greinplast – po min. 3 dniach od ich wykonania. Jest integralnym elementem zestawu wyrobw w systemach ocieple Greinplast A (zgodnie z AT) i Greinplast EPS (zgodnie z ETA). Wyrb dostpny w kolorach wg palety barw Producenta. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).


Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
220
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast
na yczenie Klienta
Zuycie Zuycie
TAN 1,5 mm - 2,0 do 2,2 kg/m2
TAN 2,0 mm - 2,5 do 2,8 kg/m2
Przed rozpoczciem nakadania mas naley dokadnie wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody (nie wicej ni 0,2 l na kade opakowanie). Ilo dodawanej wody powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Tynk nanosi z pomoc agregatu do natrysku z pistoletem wyposaonym w wymienne dysze. Cinienie natrysku oraz wielko dyszy naley dostosowa do uziarnienia tynku. Mas nanosi rwnomiernie na caej powierzchni poziomymi pasami rozpoczynajc od jej grnej krawdzi. Naley zwrci uwag na to, aby natryskiwana masa dokadnie pokrywaa ca powierzchni, tak by ograniczy konieczno ponownego natryskiwania. W innym przypadku, po wyschniciu tynku mog by widoczne rnice kolorystyczne wynikajce z przebijania podoa lub rnic w fakturze. Jeeli jest to konieczne dokada tynk metod „mokre na mokre”. Tynk zabezpieczy przed wpywem warunkw atmosferycznych do cakowitego wyschnicia. W przypadku wykorzystywania szablonw przed  rozpoczciem nakadania tynkowane powierzchnie oklei szablonami imitujcymi ceg bd kamie naturalny. Szablony docisn do podoa wakiem gumowym, tak by natryskiwany materia nie powodowa ich odklejania. Tynk natryskiwa jak wyej, szablony zdejmowa po 10-15 minutach od naoenia tynku.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania tynku powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa poniej +5C. W trakcie nakadania i wysychania tynku powierzchni naley osania przed zbytnim nasonecznieniem, deszczem, wiatrem a do momentu cakowitego wyschnicia. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknitych naley wietrzy je do zaniku charakterystycznego zapachu. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Wyrb zawiera wypeniacze mineralne, co moe spowodowa rnice w odcieniach tynku pochodzcego z rnych partii produkcyjnych. Z tego powodu zaleca si stosowanie na danej paszczynie materiau z tej samej partii produkcyjnej. Dodatek wody moe spowodowa zmian waciwoci roboczych tynku oraz jego koloru. Niesprzyjajce warunki atmosferyczne (wysoka wilgotno powietrza, niskie temperatury) znacznie wyduaj czas schnicia tynku. Zuycie tynku jest uzalenione od parametrw przyjtych przy natrysku i danej faktury. W przypadku podcigania kapilarnego naley zadba o izolacj przeciwwilgociow np. z uyciem styropianu. Naoenie tynku na podoe wilgotne lub z wykwitem solnym moe doprowadzi do pniejszego jego odspojenia.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrola. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu