Pynna folia izolacyjna do wntrz | Hydroizolacje
Greinplast
Пошук:
s
s

Hydroizolacje


GREINPLAST IC

Pynna folia izolacyjna do wntrz

Про продукт

Suy do wykonywania powok uszczelniajcych przed mocowaniem pytek ceramicznych. Produkt szczeglnie polecany do wykonywania hydroizolacji na tynkach, jastrychach, pytach G-K w pomieszczeniach naraonych na okresowe zawilgocenie takich jak: azienki, natryski, kuchnie, itp. wewntrz pomieszcze.


Konfekcjonowany w opakowania 7; 4 kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Zuycie Zuycie
ok. 1,5 kg/m2
Produkt gotowy do uycia, nie rozciecza wod. Bezporednio przed naoeniem wymiesza do jednolitej konsystencji. Pierwsz warstw aplikowa pdzlem lub wakiem. Czas schnicia pierwszej warstwy ok. 3 [h]. Kadej kolejnej ok. 4-5 [h]. Kolejne warstwy aplikowa krzyowo w stosunku do poprzedniej (waek, pdzel, paca). Zalecana grubo utworzonej izolacji wynosi min. 1,0 [mm], co w zalenoci od aplikacji odpowiada minimum 2-3 warstwom. Uszczelnienia pocze cian, cian i podg, szczelin dylatacyjnych, przej rur i ewentualnych  wpustw podogowych – wykonywa z uyciem odpowiednich  tam i naronikw uszczelniajcych oraz ciennych i podogowych konierzy uszczelniajcych. W tym celu nanie obficie pierwsz warstw folii , w niej zatopi tam, a cao pokry drug warstw folii.  Do klejenia i ukadania okadzin ceramicznych przystpi po upywie ok. 18-24 [h] (zalecany klej typ GREINPLAST PE).
Produkt gotowy do uytku nie rozciecza wod, przeznaczony do stosowania wewntrz pomieszcze . Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania hydroizolacji powinna wynosi od +5C do +25C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa poniej +5C. Podane czasy obrbki oraz schnicia ulegaj znacznym zmianom w niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych Powierzchnie naraone na zabrudzenie zabezpieczy, a zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknitych naley wietrzy je do zaniku charakterystycznego zapachu Narzdzia umy czyst wod, bezporednio po zakoczeniu pracy. 
]Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu