Preparat elastyczny | Grunty i preparaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Grunty i preparaty


GREINPLAST UE

Preparat elastyczny

Про продукт

Suy do rozcieczania farb elastycznych Greinplast. Dodatek preparatu nie obnia parametrw wytrzymaociowych rozcieczanego wyrobu, zmniejsza jedynie jego gsto. Moe by take stosowany jako grunt elastyczny na podoach na ktrych wystpiy rysy o szerokoci nie wikszej ni 100µm. Dziki dobrej zdolnoci penetracji wnika gboko w istniejce rysy powodujc wypenienie ich elastycznym spoiwem. Grunt moe by stosowany na zewntrz budynkw na podoach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, polimerowe, polimerowo-mineralne), tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, beton, terabona, itp.


Konfekcjonowany w opakowania 10kg; 5kg; 1kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,15 kg/m2
Produkt gotowy do uycia po wczeniejszym wymieszaniu. Podoe powinno by none, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajcych przyczepno jak: kurz, brud, zatuszczenia, wykwity solne, algi, grzyby itp. Rysy wiksze ni 1 mm wypeni elastycznymi szlamami Do malowania podoy mineralnych mona przystpi po 28 dniach od ich wykonania. Preparat nakada pdzlem lub wakiem tak aby jak najwiksza ilo wnikna w rysy. Nie stosowa natrysku. Nie dopuszcza do powstawania miejscowych zaciekw, gdy moe to utrudni pniejsze malowanie farbami. Aby powstajce nacieki by bardziej widoczne dopuszcza si zabarwienie preparatu niewielk iloci farby elastycznej Greinplast FE (max 20%). Czas wysychania uzaleniony jest od warunkw zewntrznych (temperatura, nasonecznienie i wilgotno powietrza) oraz chonnoci podoa i wynosi na og 4-6 godz. Ze wzgldu na charakter tworzonej powoki do nakadania warstwy farby elastycznej mona przystpi po min. 24 godz. Wyroby elastyczne rozciecza zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na ich opakowaniach.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu