Preparat do usuwania zabrudze mineralnych | Preparaty czyszczce i impregnaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Preparaty czyszczce i impregnaty


GREINPLAST AM

Preparat do usuwania zabrudze mineralnych

Про продукт

Suy do usuwania pozostaoci cementu, zapraw budowlanych, klejw do glazury, rdzawych zaciekw, osadw mineralnych z powierzchni betonowych, ceramicznych i stalowych. Bardzo dobrze usuwa take wykwity i zogi wapienne. Przy usuwaniu zabrudze naley kierowa si wskazwkami umieszczonymi na opakowaniu preparatu. Wyrb przy waciwym stosowaniu nie niszczy powierzchni gumowych, szklanych, malowanych, ceramicznych i metalowych (oprcz metali kolorowych, cynkowanych i niklowanych).


Konfekcjonowany w opakowania 5L; 1L.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,15 l/m2
Koncentrat rozciecza zimn wod. Do usuwania zabrudze betonowych  zaleca si uywanie rodka w rozcieczeniu 1:5, a przy silnych zabrudzeniach uywa w formie koncentratu. Do czyszczenia rdzawych nalotw, osadw mineralnych itp. stosowa roztwr o steniu 1:10-1:20. Przed zastosowaniem rodka czyszczon powierzchni naley lekko zwily wod. Za pomoc pdzla lub natrysku niskocinieniowego nanie preparat na zanieczyszczon powierzchni (nie stosowa tzw. mgieki),  odczeka 5-10 min. i obficie spuka wod. Nie dopuci do wyschnicia rodka na czyszczonej powierzchni. W razie braku widocznych efektw czynno naley powtrzy.
Temperatura podoa i otoczenia w czasie nakadania nie moe by nisza ni +5C. Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia (kwas solny). Podczas nakadania preparatu stosowa rodki ochrony osobistej (ubrania ochronne, rkawice, okulary). Naley zabezpieczy wszelkie powierzchnie nie wymagajce czyszczenia. rodek rcy, unika kontaktu ze skr i oczami. Przed zastosowaniem na caej czyszczonej powierzchni naley wykona prb w mao widocznym miejscu. Preparat stosowa wedug instrukcji, nie stosowanie si do niej moe grozi uszkodzeniem czyszczonej powierzchni.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje na temat produktu dostpne s w jego karcie technicznej. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu