Preparat dezynfekujcy | Preparaty czyszczce i impregnaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Preparaty czyszczce i impregnaty


GREINPLAST AG

Preparat dezynfekujcy

Про продукт

Suy do konserwacji i oczyszczania powierzchni murowanych oraz do dezynfekcji cian zewntrznych budynkw zainfekowanych przez algi i grzyby pleniowe. Jest to operacja wstpna przed dalszymi pracami (np. malowaniem, tynkowaniem, itp.). Preparat nie chroni przed skutkami trwaego zawilgocenia cian. Moe by stosowany na podoach takich jak: mury z cegy ceramicznej i silikatowej, tynki cementowe, cementowo-wapienne, itp.).


Konfekcjonowany w opakowania 10kg, 5kg, 1kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,15 l/m2
Zainfekowane ciany przed dezynfekcj umy wod. Usun widoczne porosty (np. przy pomocy ostrej szczotki). Oczyszczone i wyschnite podoa malowa pdzlem lub z wykorzystaniem natrysku tak, aby jak najwiksza ilo preparatu wnikna w gb ich powierzchni. W przypadku podoy zawilgoconych preparat moe wykazywa mniejsz zdolno penetracji co prowadzi do zmniejszenia skutecznoci dezynfekcji, dlatego konieczne jest powtrzenie zabiegu po wyschniciu podoa. Unika nadmiernego przemoczenia cian. Dziaanie preparatu jest widoczne po upywie 1 do 3 dni. Po tym okresie usun pozostaoci zbitych porostw i zmy ciany wod. W przypadku cian szczeglnie zainfekowanych zabieg naley powtrzy. Po zakoczeniu dezynfekcji, ciany naley przemalowa farb zawierajc rodek ochrony powoki. W przypadku, gdy ciany nie bd malowane naley je tylko dobrze oczyci z pozostaoci po dezynfekcji.
Preparat stosowa na podoa suche. Temperatura podoa i otoczenia w czasie nakadania nie moe by nisza ni +5C. Preparat zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia. Podczas nakadania preparatu zaleca si stosowanie rodkw ochrony osobistej (ubranie ochronne, okulary, maski). Szczegln ostrono zachowa przy nanoszeniu preparatu poprzez natryskiwanie. Powierzchnie nie dezynfekowane chroni przed zabrudzeniem. Wszelkie zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje na temat produktu dostpne s w jego karcie technicznej. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu