Podkadowa farba silikonowa | Grunty i preparaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Grunty i preparaty


GREINPLAST XP

Podkadowa farba silikonowa

Про продукт

Suy do wykonania warstwy podkadowej pod cienkowarstwowe silikonowe tynki dekoracyjne w celu zwikszenia ich przyczepnoci do podoa, zmniejszenia prawdopodobiestwa powstania przebarwie w warstwie tynku, wyrwnania wodochonnoci i wodoodpornoci podoa. Farba moe by stosowana na wszelkie typowe podoa mineralne takie jak: beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne, itp., na warstwach zbrojonych siatk w systemach ocieple Greinplast. Jest integralnym elementem zestawu wyrobw w systemach ocieple Greinplast X, WX, H (zgodnie z AT) i Greinplast EPS, MW (zgodnie z ETA). Na yczenie klienta dostpna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Greinplast (SBG).


Konfekcjonowany w opakowania 15kg; 7,5kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,3 do 0,4 kg/m2
Bezporednio przed naoeniem wymiesza. Produkt gotowy do uycia nie rozciecza wod. Nakada pdzlem lub natryskowo.
Kolor farby gruntujcej naley dobra do koloru tynkw dekoracyjnych zgodnie z zaleceniami Producenta. Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania farby powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa poniej +5C. Podane czasy obrbki oraz schnicia ulegaj znacznym zmianom w niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych. W trakcie nakadania i wysychania farby powierzchni osania przed zbytnim nasonecznieniem, deszczem, wiatrem, a do momentu cakowitego wyschnicia. W przypadku stosowania w pomieszczeniach zamknitych naley wietrzy je do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt zawiera dodatki, ktre na metale, szko i drewno mog oddziaywa agresywnie. Powierzchnie naraone na zabrudzenie zabezpieczy a zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia (AT i ETA) nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu