Pianka poliuretanowa uniwersalna , o charakterze niskorozprnym do niskich temperatur | Pianki poliuretanowe, czyciki
Greinplast
Пошук:
s
s

Pianki poliuretanowe, czyciki


GREINPLAST EPU - do niskich temperatur

Pianka poliuretanowa uniwersalna , o charakterze niskorozprnym do niskich temperatur

Про продукт

Jednoskadnikowa poliuretanowa pianka montaowo-uszczelniajca do aplikacji z wykorzystaniem pistoletu, przystosowana do pracy w niskich temperaturach (do -10C) o wysokiej wydajnoci, krtkim czasie utwardzania i doskonaej przyczepnoci do wszelkich podoy budowlanych. Charakteryzuj si bardzo dobr izolacyjnoci termiczn i akustyczn, regularnoci struktury i du gstoci oraz stabilnoci wymiarw. ZASTOSOWANIE: Uszczelnienia przy montau stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium, parapetw, rolet, schodw. Wyguszanie cian dziaowych, podg, poddaszy, dachw, systemw klimatyzacyjnych. Wypenianie i izolacja przepustw kablowych, elementw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. Wypenianie szczelin w zczach ciennych i stropowych.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
od -10C do +30C
Czyste, wolne od tuszczu i lunych zanieczyszcze podoe zwily wod bezporednio przed aplikacj pianki (tylko w temperaturze >0C). Ocienice drzwiowe lub okienne zamocowa mechaniczne i usztywni zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Zabezpieczy przed przypadkowym zabrudzeniem futryny i powierzchnie do nich przylegajce. Pianka powinna mie temperatur pokojow (w razie potrzeby zanurzy puszk w letniej wodzie). Dokadnie wymiesza zawarto puszki, energicznie wstrzsajc przez ok. 30 sekund. Nakrci puszk na pistolet i wyregulowa rub dozujc. Piank aplikowa zawsze w pozycji „do gry dnem”. Prowadzc pistolet od dou do gry, wypenia przestrze robocz jedynie w czci objtoci szczeliny, poniewa pianka zwiksza sw objto w czasie utwardzania. Warstwa pianki nie powinna by grubsza ni 3 cm przed utwardzeniem.
Wiksze szczeliny wypenia stopniowo warstwami, nastpn warstw nakadajc dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwileniu jej wod (tylko w temperaturach >0C). Po cakowitym utwardzeniu, usun elementy usztywniajce, odci nadmiar pianki i zabezpieczy przed dziaaniem promieni UV farb, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami. Zabrudzenie ze wieej pianki usuwa pynem czyszczcym do pianki GREINPLAST ACO lub GREINPLAST ACS (UWAGA! Preparat zawiera silne rozpuszczalniki, zalecamy wczeniejsze wykonanie prby odpornoci podoa). Niezabezpieczenie utwardzonej pianki spowoduje utrat jej waciwoci izolacyjnych. Pianka utwardzona moe by usuwana mechanicznie lub z wykorzystaniem oglnie dostpnych, przeznaczonych do tego celu, preparatw czyszczcych.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu