Pianka poliuretanowa, niskorozprna o podwyszonej izolacyjnoci | Pianki poliuretanowe, czyciki
Greinplast
Пошук:
s
s

Pianki poliuretanowe, czyciki


GREINPLAST EPN - do niskich temperatur

Pianka poliuretanowa, niskorozprna o podwyszonej izolacyjnoci

Про продукт

Jednoskadnikowa poliuretanowa pianka montaowo-uszczelniajca do aplikacji z wykorzystaniem pistoletu o niskiej rozpralnoci, krtkim czasie utwardzania i doskonaej przyczepnoci do wszelkich podoy budowlanych, przystosowana do pracy w niskich temperaturach (do -10C). Charakteryzuje si najwysz izolacyjnoci termiczn i akustyczn, potwierdzon badaniami i.f.t. Rosenheim (do 58 dB) oraz doskona regularnoci i gstoci struktury. ZASTOSOWANIE: Uszczelnienia przy montau stolarki okiennej i drzwiowej z PVC, drewna i aluminium, parapetw, rolet, schodw. Wyguszanie cian dziaowych, podg, poddaszy, dachw, systemw klimatyzacyjnych. Wypenianie i izolacja przepustw kablowych, elementw instalacji centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej. Wypenianie szczelin w zczach ciennych i stropowych.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
od -10C do +30C
Czyste, wolne od tuszczu i lunych zanieczyszcze podoe zwily wod bezporednio przed aplikacj pianki (tylko w temperaturze > 0C). Ocienice drzwiowe lub okienne zamocowa mechanicznie i usztywni zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Zabezpieczy futryny i powierzchnie do nich przylegajce przed przypadkowym zabrudzeniem. Pianka powinna mie temperatur pokojow (w razie potrzeby zanurzy puszk w letniej wodzie). Dokadnie wymiesza zawarto puszki, energicznie wstrzsajc przez ok. 30 sek. Nakrci puszk na pistolet i wyregulowa rub dozujc. Piank aplikowa zawsze w pozycji „do gry dnem”. Prowadzc pistolet od dou do gry, wypenia przestrze robocz jedynie w czci objtoci szczeliny, poniewa pianka zwiksza sw objto w czasie utwardzania. Warstwa pianki nie powinna by grubsza ni 3 cm przed utwardzeniem. Wiksze szczeliny wypenia stopniowo warstwami, nastpn warstw nakadajc dopiero po utwardzeniu poprzedniej i zwileniu jej wod (tylko w temperaturach >0C). Po cakowitym utwardzeniu, usun elementy usztywniajce, odci nadmiar pianki i zabezpieczy przed dziaaniem promieni UV farb, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami.
Zabrudzenia ze wieej pianki usuwa pynem czyszczcym do pianki GREINPLAST ACO lub GREINPLAST ACS (UWAGA! Preparat zawiera silne rozpuszczalniki, zalecamy wczeniejsze wykonanie prby odpornoci podoa). Niezabezpieczenie utwardzonej pianki spowoduje utrat jej waciwoci izolacyjnych. Pianka utwardzona moe by usuwana mechanicznie lub z wykorzystaniem oglnie dostpnych, przeznaczonych do tego celu, preparatw czyszczcych. PRZECHOWYWANIE: W fabrycznie zamknitym opakowaniu w pozycji pionowej w temperaturze od +5C do +25C. Data wanoci podana na spodzie opakowania.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu