Pianka poliuretanowa - niskorozprna | Pianki poliuretanowe, czyciki
Greinplast
Пошук:
s
s

Pianki poliuretanowe, czyciki


GREINPLAST EPN

Pianka poliuretanowa - niskorozprna

Про продукт

Suy do uszczelniania przy montau stolarki okiennej i drzwiowej wykonanej z PCV, drewna i aluminium, parapetw, rolet, schodw. Doskonaa do wyguszania cian dziaowych, podg, poddaszy, dachw, systemw klimatyzacyjnych, wypeniania i izolacji przepustw kablowych, elementw instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnych. Charakteryzuje si take najwysz izolacyjnoci akustyczn (do 58 dB).


Konfekcjonowany w opakowania: 750 ml.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Ocienice drzwiowe lub okienne zamocowa mechanicznie i usztywni zgodnie z zaleceniami producenta stolarki. Czyste, wolne od tuszczu i lunych zanieczyszcze podoe zwily wod bezporednio przed aplikacj pianki. Zabezpieczy przed przypadkowym zabrudzeniem futryny i powierzchnie do nich przylegajce. Pianka powinna mie temperatur pokojow. Dokadnie wymiesza zawarto puszki energicznie wstrzsajc przez ok. 30s. Nakrci puszk na pistolet i wyregulowa rub dozujc. Piank aplikowa zawsze w pozycji „do gry dnem”. Prowadzc pistolet od dou do gry, wypenia przestrze robocz jedynie w czci objtoci szczeliny, poniewa zwiksza ona swoj objto w czasie utwardzania.
Temperatura stosowania +5C do +30C. Warstwa pianki nie powinna by grubsza ni 3 cm przed utwardzeniem. Po cakowitym utwardzeniu, usun elementy usztywniajce, odci nadmiar pianki i zabezpieczy przed dziaaniem promieni UV farb, tynkiem, silikonem lub innymi uszczelniaczami. Zabrudzenia ze wieej pianki usuwa pynem czyszczcym Greinplast ACO lub ACS. Pianka utwardzona moe by usuwana mechanicznie lub z wykorzystaniem oglnie dostpnych, przeznaczonych do tego celu, preparatw czyszczcych.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu