Panele | Systemy okadzin elewacyjnych
Greinplast
Пошук:
s
s

Systemy okadzin elewacyjnych


GREINPLAST OEA

Panele

Про продукт

Panele su do wykonania powierzchni dekoracyjnej imitujcej w zalenoci od rodzaju, tradycyjne materiay wykoczeniowe. Mog by stosowane wewntrz budynkw na wszelkie typowe podoa mineralne oraz jako element ozdobny na cianach zewntrznych budynkw w systemie ocieple Greinplast OE. Produkt ze wzgldu na swoj nisk wag moe by zastosowany na caej powierzchni ciany budynkw. Panele wystpuj pod nastpujcymi oznaczeniami handlowymi: OEA-D - deska, OEA-BC - bal ciosany, OEA-BW - bal ciosany z warkoczem.OEA-D, OEA-BC, OEA-BW po 10 szt.

Властивості

Ilo kolorw Ilo kolorw
25
Ilo wzorw Ilo wzorw
3
WYKONANIE:

1. Przygotowanie podoa
Panele montowa na osonitych powierzchniach przed oddziaywaniem niekorzystnych warunkw pogodowych w tem. +5 C - +25 C Podoe musi by rwne, none, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajcych przyczepno. Wystpujce algi i grzyby naley bezwzgldnie usun. Podoa mineralne powinny mie wiek, co najmniej 28 dni, a warstwa zbrojona siatk
w systemach ocieple co najmniej 3 dni. Podoa niejednorodne o rnej lub zwikszonej chonnoci zagruntowa odpowiednio rozcieczonym preparatem GREINPLAST U. Powierzchnie, na ktre nakadany jest klej musz by bezwzgldnie zagruntowane farb gruntujc GREINPLAST F.


2. Przygotowanie i rozplanowanie paneli

Przed przystpieniem do montau naley odpowiednio rozplanowa rozmieszczenie paneli na danej powierzchni, tak aby unikn powstania zbyt wielu odpadw. czenia krtszych bokw paneli zaplanowa w taki sposb, by nie przebiegay w jednej linii, zalecana dugo zakadki powinna wynosi min.1/4 dugoci panela. W opakowaniu okadziny elewacyjnej akrylowej OEA-D „Deska" znajduje si 5 rnych wzorw faktury A, B, C, D, E. Podczas montau naley zwrci uwag na rodzaj wzoru oraz zadba o naprzemienno wzorw.


3. Nakadanie warstwy klejcej

Powierzchni na, ktrej montowane bd panele naley pokry rwnomiernie klejem Greinplast KA przy pomocy pacy zbatej. Wielko zbw dobra w zalenoci od rwnoci podoa, na og jest to 4 mm. Nakada tak ilo zaprawy klejcej, ktra umoliwi przyklejanie paneli do nie przyschnitej warstwy kleju (bez tzw. warstwy naskrka). W przypadku powierzchniowego wyschnicia naoony klej naley usun i zastpi wieym.

4. Mocowanie paneli

Wane jest aby caa powierzchnia panela bya pokryta i mocno docinita do kleju w innym przypadku doprowadzi to do miejscowych odspoje. W miejscach ktre ulegn zaamaniu podczas przenoszenia paneli zaplanowa przecicia, tak aby mona je byo wykorzysta. Naroniki zewntrzne wykonujemy na styk dokadnie docinajc panele. Poczenie wypeniamy klejem, a po wyschniciu naronik wyrwnujemy pack z papierem ciernym
.

5. Obrbka obwiedniowa

Nadmiar kleju zebra, braki w czeniach uzupeni, a cao wyrwna pdzlem. Ewentualne zabrudzenia zmy mokr gbk przed ich zaschniciem. Wykonane powierzchnie naley uszczelni obwodowo masami elastycznymi przystosowanymi do tego celu. Zaleca si uycie Uszczelniacza hybrydowego elastycznego GREINPLAST EHE.

6. Wykonywanie warstwy dekoracyjnej

Po wyschniciu tak wykonanej powierzchni panele pokry dwoma warstwami lazuru ochronnego. Ilo stosowanych warstw i sposb aplikacji powinny umoliwi uzyskanie zamierzonego efektu kolorystycznego oraz szczelne pokrycie caej powierzchni. Lazur Greinplast FLA nakada wzdu paneli na niewielkiej powierzchni dwa trzy panele w jednym cyklu. Wykonywan powierzchni osania przed oddziaywaniem niekorzystnych warunkw atmosferyczny (deszcz, wysoka wilgotno niska temp. oraz mocnym rozgrzewaniem si nakadanej warstwy lazuru pod wpywem promieni sonecznych) gdy moe prowadzi to do uszkodze, przebarwie powierzchni.

Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania poszczeglnych warstw farby powinna wynosi od +5C do +25C. Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Pod wpywem niekorzystnych warunkw cieplno - wilgotnociowych podawane czasy obrbki ulegaj znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.
W celu uzyskania odpowiedniego efektu wystpuj niewielkie rnice w rozmiarach paneli. Zalecane zestawienia kolorystyczne pokazano we wzorniku okadzin.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu