Masa szpachlowa wykoczeniowa, polimerowa | Szpachle i gadzie gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Szpachle i gadzie gipsowe


GREINPLAST SWP

Masa szpachlowa wykoczeniowa, polimerowa

Про продукт

Masa szpachlowa wykoczeniowa, polimerowa - GREINPLAST SWP. Gotowa do uycia masa szpachlowa do wykonywania gadzi na powierzchniach cian i sufitw, wewntrz budynkw. atwa w nakadaniu i zoptymalizowana pod wzgldem twardoci pod dalsz obrbk rczn lub mechaniczn. Jest mieszanin specjalnie wyselekcjonowanych wypeniaczy, dyspersji polimerowej, rodkw modyfikujcych i wody. Suy do wygadzania i wyrwnywania powierzchni cian i sufitw przed wykonywaniem powok malarskich w pomieszczeniach nienaraonych na trwae zawilgocenie. Wysychajc tworzy rwne, gadkie powierzchnie o duym stopniu biaoci. Do uycia na podoach cementowych, cementowo - wapiennych, gipsowych oraz elementach zabudowy z pyt G-K.

Konfekcjonowany w Opakowania: 25kg; 17kg; 8kg; 2kg

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Zuycie Zuycie
~1,85 kg/m²/mm

Podoe musi by none, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajcych przyczepno, takich jak: brud, kurz czy tuste plamy itp. Podoa sabe o nierwnomiernej chonnoci wzmacnia i stabilizowa odpowiednio rozcieczonym preparatem Greinplast U. Do wypenienia wikszych ubytkw, stosowa szpachl gipsow Greinplast SGS. W przypadku czenia pyt G-K stosowa rozwizania systemowe, natomiast rnego rodzaju pknicia i rysy uzupeni szpachl Greinplast SGT z zatopionym materiaem zbrojcym. W takich przypadkach szpachlowanie mas Greinplast SWP mona zacz dopiero po cakowitym wyschniciu wypenionych ubytkw oraz cze pyt G-K. Bezporednio przed nakadaniem mas wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody (nie wicej ni 1% na kade opakowanie). Nakada rwnomiernie dociskajc do podoa pac ze stali nierdzewnej lub stosowa natrysk urzdzeniami do tego przeznaczonymi. Po cakowitym wyschniciu warstwy moliwe jest ponowne naoenie kolejnych warstw, a do uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzaleniony jest od temperatury i wilgotnoci powietrza i na og nie przekracza 12 godz./ 1 mm gruboci warstwy. Dopiero po cakowitym wyschniciu szpachli mona j przeszlifowa i odpyli.

Temperatura otoczenia i podoa podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Prace wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako zastosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu