Masa szpachlowa | Szpachle i gadzie gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Szpachle i gadzie gipsowe


GREINPLAST SW

Masa szpachlowa

Про продукт

Suy do wygadzania pyt G-K (nie naley jej stosowa do czenia pyt) oraz niewielkich chropowatoci podoa, wewntrz budynkw w pomieszczeniach nie naraonych na trwae zawilgocenie. Wyrb moe by stosowany na podoa mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, pyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komrkowy, itp.


Konfekcjonowany w opakowania 17kg; 8kg

Властивості

Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 120 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
1,5 do 2,0 kg/m2/mm gruboci
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody (nie wicej ni 1% na kade opakowanie). Bezporednio przed nakadaniem mas wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. Zbyt szybkie obroty mieszada mog doprowadzi do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pcherzy powietrznych podczas szpachlowania. Nakada rwnomiernie silnie dociskajc do podoa na grubo nie wiksz ni 1 mm.  Dopuszczalne jest ponowne cienkie szpachlowanie ewentualnych nierwnoci. Czas wysychania uzaleniony jest od temperatury i wilgotnoci powietrza, wynosi na og 24 godz. Po cakowitym wyschniciu szpachli naley j przeszlifowa, odpyli i zagruntowa.
Nie stosowa wyrobu do czenia pyt gipsowo-kartonowych. Mas nakada przy uyciu narzdzi nierdzewnych (paca, szpachelki, itp.). Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa poniej +5C. Nie stosowa w pomieszczeniach naraonych na trwae zawilgocenie. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Zuycie szpachli jest uzalenione od stopnia rwnoci podoa.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu