Masa szpachlowa polimerowa | Szpachle i gadzie gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Szpachle i gadzie gipsowe


GREINPLAST SAS

Masa szpachlowa polimerowa

Про продукт

Suy do wstpnego i finiszowego szpachlowania pocze pyt G-K z wykorzystaniem tamy zbrojcej. Dodatek wkien zbrojcych zwiksza wytrzymao mechaniczn i wydua czas obrbki szpachli. Wyrb moe by stosowany do szpachlowania powierzchni cementowo-wapiennych, gipsowych, pyt G-K. Masa pozwala na budowanie grubszych warstw w jednym etapie nakadania (do ok. 1,5-2 mm na mokro) bez obawy o spyw, skurcz i spkania uzyskanej wyprawy.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg; 17kg; 8kg; 2kg

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
1,5 do 2,0 kg/m2
Bezporednio przed nakadaniem mas wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. Mas nakada rwnomiernie dociskajc do podoa na grubo do okoo 1 mm. W przypadku spoinowania pocze pyt G-K naley obficie wcisn mas w poczenie i rozprowadzi na szeroko ok. 10-15cm wzdu caej wykonywanej spoiny. W rozprowadzon mas naley wtopi tam zbrojc poprzez docinicie za pomoc pacy metalowej tak, aby idealnie przylegaa. Powierzchni wyrwna rozprowadzajc rwnomiernie mas i pozostawi do wyschnicia. W przypadku stosowania natrysku hydrodynamicznego w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej, dopuszcza si dodanie niewielkiej iloci wody max 0,5l na opakowanie 25 kg. Mas nanosi z pomoc agregatu do natrysku z pistoletem wyposaonym w wymienne dysze. Stosowane cinienie robocze okoo 230 bar przy dyszach 0,027-0,031 cala (testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®). Bezporednio po natryniciu powierzchni naley wyrwna i pozostawi do wyschnicia. Po cakowitym wyschniciu moliwe jest ponowne naoenie kolejnych warstw, a do uzyskania zamierzonego efektu. PRZECHOWYWANIE: Okres przechowywania w pojemniku oryginalnie zamknitym: 12 miesicy w temperaturze +5C do +30C. Otwarcie opakowania moe ten czas znacznie skrci. Data produkcji, asortyment i numer partii produkcyjnej podane s na opakowaniu.
Temperatura  otoczenia podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Bezporednio przed nakadaniem mas wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Prace wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako zastosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu