Masa szpachlowa akrylowa | Szpachle i gadzie gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Szpachle i gadzie gipsowe


GREINPLAST SA

Masa szpachlowa akrylowa

Про продукт

Suy do wygadzania pyt G-K oraz niewielkich chropowatoci podoa, wewntrz budynkw w pomieszczeniach nie naraonych na trwae zawilgocenie. Dodatek wkien zbrojcych zwiksza wytrzymao mechaniczn i wydua czas obrbki szpachli. Wyrb moe by stosowany na podoa mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, pyty G-K i Pro-Monta, beton, beton komrkowy, itp.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg; 17kg; 8kg

Властивості

Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 120 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
1,5 do 2,0 kg/m2/mm gruboci
Bezporednio przed nakadaniem mas wymiesza przy pomocy wolnoobrotowego mieszada. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody (nie wicej ni 1% na kade opakowanie). Nakada rwnomiernie  dociskajc do podoa na grubo do okoo 1 mm. Po wyschniciu moliwe jest ponowne  naoenie kolejnych warstw a do uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzaleniony jest od temperatury i wilgotnoci powietrza i na og  nie przekracza 12 godz./ 1 mm gruboci warstwy. Przed malowaniem po cakowitym wyschniciu szpachli naley j przeszlifowa, odpyli. Do natrysku mas przemiesza bezporednio przed nanoszeniem. Nanosi z pomoc agregatu do natrysku z pistoletem wyposaonym w wymienne dysze. Stosowane cinienie robocze okoo 230 bar przy dyszach 0,027-0,031 cala (testowano agregatem Speeflo PowrTwin 6900GH XLT firmy Wagner®). Bezporednio po natryniciu powierzchni naley wyrwna i pozostawi do wyschnicia.
Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania szpachli powinna wynosi +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa i otoczenia poniej +5C. Nie stosowa w pomieszczeniach naraonych na trwae zawilgocenie. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. W przypadku poczenia z wyrobami innych producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci. 
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Zuycie szpachli jest uzalenione od stopnia rwnoci podoa.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu