Kruszywo naturalne | Dekoracyjny System Posadzkowy GreinStone
Greinplast
Пошук:
s
s

Dekoracyjny System Posadzkowy GreinStone


GREINPLAST RK

Kruszywo naturalne

Про продукт

Kruszywo naturalne do wykonywania kompozycji dekoracyjnych i uytkowych. Kruszywo naturalne o rnej granulacji i kolorystyce. Odporne na warunki atmosferyczne i cieranie. Wykorzystywane jako skadnik mieszanek do ksztatowania elementw architektury krajobrazu oraz do wykonywania posadzek dekoracyjno-uytkowych. Produkt systemowy dla Greinplast RSK. Dostpny wachlarz kolorw ( morganit, grafit, bursztyn, antracyt, agat, naturalny rzeczny) i rodzajw kruszyw (marmurowe, kwarcowe) daje moliwo wykorzystania systemu w rnych aranacjach architektonicznych oraz do tworzenia wasnych kompozycji i wzorw.

Pakowanie 25 kg

Властивості

Zuycie Zuycie
Ok. 12-15 kg/m2

Przygotowanie podoa:

UWAGA: Naley szczegln uwag zwrci, aby przygotowana powierzchnia hydroizolacji Greinplast I1K bya cakowicie zwizana i wyschnita (wilgotno podoa nie moe przekracza 5%).

Nanoszenie: Przy wykonywaniu posadzek jak i elementw ozdobnych, kruszywo naley zmiesza w odpowiednim stosunku wagowym ze spoiwem poliuretanowym Greinplast RSU-01. Przygotowan mieszank nakada na wieo zagruntowan powierzchni hydroizolacji Greinplast I1K, gruntem kontaktowym Greinplast RGU-01. Prace wykonywa metod mokre na mokre (mieszank nakada na wie niezwizan warstw gruntu). Kruszywo zmiesza ze spoiwem w odpowiednim stosunku wagowym (informacje szczegowe w karcie technicznej RSU-01). Cao miesza, uywajc mieszada wolnoobrotowego, do ujednorodnienia tj. ok. 2 - 3 min. Nastpnie cao przesypa do pustego pojemnika i ponownie krtko przemiesza. Przygotowa tyle materiau ile uda si wykorzysta w cigu ok. 1 godz. Mieszank na podou rozprowadzi wstpnie na wymagan grubo. Nastpnie cao wyrwna przy pomocy pacy gadkiej ze stali nierdzewnej. Wykonana warstwa powinna mie grubo co najmniej 1,5-2 krotnoci gruboci uytego ziarna kruszywa. UWAGA: Aby w prawidowy sposb wyrwna wykonywan powierzchni, narzdzia naley w trakcie prac stale przemywa preparatem na bazie ksylenu. Narzdzia my bezporednio po zakoczeniu prac zwizanych z obrbk. W przypadku zaschnicia moliwe usunicie tylko mechaniczne.


Temperatura podoa i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosi +10C do +25C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. W przypadku, gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmtnienie, zabielenie lub pienienie powoki gruntu, prace naley przerwa i wyduy sezonowanie do wyschnicia podoa. Kruszywo uyte do prac powinno by suche przed zmieszaniem ze spoiwem. W przypadku, gdy wilgotne/ mokre naley je doprowadzi do stanu suchego. W przypadku wykonywania prac na duych powierzchniach z uyciem jednego koloru kruszywa zapewni zastosowanie produktu pochodzcego z jednej partii produkcyjnej. Ze wzgldu na pochodzenie naturalne kruszywa mog wystpi rnice kolorystyczne poszczeglnych partii. Na proces utwardzania ma wpyw temperatura otoczenia, w przypadku obnionych temperatur przebiega wyranie wolniej. Przedozowanie spoiwa w ukadzie, jak i zbyt silne nasonecznienie utwardzajcej si powoki moe skutkowa wystpieniem wad w postaci – pcherzy, pienienia, kraterw, spka i pogorszeniem parametrw mechanicznych posadzki. Produktu nie naley aplikowa przy bezporednim nasonecznieniu, opadach deszczu, wysokiej wilgotnoci (np. mga, rosa). Unika prac przy dynamicznych, duych zmianach temperatury i wilgotnoci otoczenia. Prace naley zaplanowa w taki sposb, aby zapewni wykonanie powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. Po wykonaniu zabezpieczy powierzchni przed zanieczyszczeniami, bezporednim nasonecznieniem i wilgoci (deszcz, mga, woda, itp.) Powierzchnia powinna pozosta zabezpieczona do momentu utwardzenia si spoiwa (8- 12 godz). W przypadku niezastosowania powyszych rodkw ostronoci moe doj do trwaego uszkodzenia wykonanej powierzchni. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie gruntem lub spoiwem zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako stosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.

Rodzaj kruszywa - granulacja:

-naturalne marmurowe: 2,0-4,0mm

-naturalne rzeczne: 3,0-5,0mm, 4,0-8,0mm

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu