Klej poliuretanowy | Kleje do systemw ocieple
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje do systemw ocieple


GREINPLAST KP

Klej poliuretanowy

Про продукт

Suy do mocowania pyt izolacyjnych do cian z rnych materiaw przy ocieplaniu budynkw w systemach w ktrych pyty s jednoczenie mocowane mechanicznie, mocowania pyt izolacyjnych przy ocieplaniu dachw i stropodachw. Mona go take stosowa do klejenia i wyguszania parapetw, kasetonw, paneli ciennych, arkuszy blach, itp. A take do wypeniania szczelin i pustych przestrzeni midzy panelami i pytami izolacyjnymi.


Konfekcjonowany w opakowania 750ml.

Властивості

Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 15 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
0oC do +30o
Zuycie Zuycie
przyklejanie pyt - ok. 8 m2/op.
Puszka kleju powinna mie temperatur >5C (zalecana +20C). Bezporednio przed aplikacja kleju wymiesza zawarto puszki poprzez energiczne potrzsanie okoo 30 sek. Nakrci puszk na pistolet i wyregulowa dysze aplikacyjn pokrtem z tyu rkojeci. Wylot pistoletu utrzyma w odlegoci 1 – 2 cm od podoa. Naoy przynajmniej trzy rwnolege cieki o rednicy 3 cm bezporednio na powierzchni panela – obowizkowo wzdu wszystkich krawdzi. Maksymalna odlego miedzy ciekami – 30 cm. Po okoo 1 min. przyoy panel do ciany, lekko docisn i ustali jego ostateczne pooenie w przecigu max. 8 min. (przy +20oC i 65% RH). Przy wyszej temperaturze i wilgotnoci czas korygowania skraca si, przy niszych wydua. Otwory i spoiny pomidzy panelami zapenia tym samym produktem (podczas utwardzania klej spienia si i wypenia puste przestrzenie). Nadmiar kleju usuwa mechanicznie po utwardzeniu, wiee zabrudzenia – pynem do pianki (uwaga! Zawiera silne rozpuszczalniki, zalecamy wczeniejsze wykonanie prby odpornoci podoa). Po zakoczeniu prac zakrci dysz regulacyjn. Pistolet z zakrcon puszk kleju moe by przechowywany w pozycji pionowej przez duszy czas bez obawy zablokowania dyszy.
Nie stosowa podczas deszczu i silnego wiatru. Panele izolacyjne na powierzchniach pionowych powinny by dodatkowo mocowane mechanicznie.
Stosowanie tego produktu moe wywoywa reakcje alergiczne u osb uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpice na astm, egzem lub dolegliwoci skrne powinny unika kontaktu, w tym kontaktu skrnego, z tym produktem. Ten produkt nie powinien by stosowany przy sabej wentylacji, chyba e stosowana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem przeciwgazowym (np. typu A1 zgodnie z norm? EN 14387).
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu