Klej do zatapiania siatki, biay KZB | Kleje do systemw ocieple
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje do systemw ocieple


GREINPLAST KZB

Klej do zatapiania siatki, biay KZB

Про продукт

Wyrb w postaci suchej do rozrabiania z wod. Suy do wykonywania warstwy zbrojonej z uyciem siatki z wkna szklanego w bezgruntowym systemie ocieple GREINPLAST T.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
6,2 - 6,7 L
Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 20 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5C do +30C
Zuycie Zuycie
zatapianie siatki - 3,0-4,0 kg/m2
Przygotowanie zaprawy klejcej: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do ok. 6,2-6,7 l czystej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy. Nie dopuci do nadmiernego napienienia masy w trakcie mieszania. Ilo dodawanej wody zaley od warunkw atmosferycznych i chonnoci podoa. Zaprawa uzyskuje pene waciwoci robocze po upywie 5 minut oraz ponownym wymieszaniu. Czas przydatnoci rozrobionej z wod zaprawy uzaleniony jest od warunkw otoczenia i wynosi minimum 60 minut.

Zatopienie siatki: Klej nanosi na powierzchni pyt styropianowych (po upywie min. 2 dni od ich przyklejenia i wczeniejszym przytarciu caej powierzchni styropianu). Klej nanosi pac stalow na grubo okoo 2 mm, rozpoczynajc od gry ciany pasami o szerokoci siatki zbrojcej. Nastpnie niezwocznie wtopi siatk zbrojc wciskajc j w mas przy pomocy packi. W kolejnym etapie nanie warstw kleju o gruboci do 1mm, a do cakowitego pokrycia siatki. Cakowita grubo warstwy zbrojonej powinna wynosi od 3 do 4 mm. Naley pamita o zachowaniu 10 cm zakadw z siatki w miejscach jej czenia. Wypraw tynkarsk nanosi po cakowitym wyschniciu warstwy zbrojonej jednak nie szybciej jak po trzech dniach od jej wykonania.


Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania dla wersji standardowej kleju powinna wynosi od +5C do +30C. Klej w wersji jesienno-wiosennej (dodatkowe oznaczenia na opakowaniu jednostkowym) moe by stosowany do temperatury +15C i przy okresowych spadkach temperatury w trakcie prac i wysychania kleju do 0C. W przypadku takim naley zadba by nakadanie kolejnych warstw kleju i zaprawy tynkarskiej nie odbywao si na powierzchnie zmroone, a sama warstwa zbrojona bya zwizana. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Prac nie naley prowadzi przy silnym wietrze, bezporednim nasonecznieniu, opadach deszczu bez stosowania zabezpiecze ochronnych (siatki, plandeki). Warunki te w przypadku wykonywania warstwy zbrojonej naley utrzyma minimum 3 dni od zakoczenia prac. Przed wykonaniem warstwy fakturujcej naley zwrci uwag, czy na warstwie zbrojonej nie powsta wykwit solny (biay nalot). W takim przypadku naley go bezwzgldnie usun mechanicznie, a powierzchni zagruntowa odpowiednio rozcieczonym gruntem gboko penetrujcym Greinplast U. W systemie bezgruntowym zapraw tynkarsk nakada na powierzchni kleju po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Zuycie kleju jest uzalenione od stopnia rwnoci podoa. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie zabezpieczy, a zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Prace wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wyrb zawiera cement i z wod daje odczyn alkaliczny, w zwizku z czym naley chroni oczy i naskrek. W przypadku kontaktu materiau z oczami naley przepuka je obficie wod i zasign porady lekarza. Chroni przed dziemi!!!

Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako stosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia (AT) Producent nie ponosi adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu