Klej do pytek ceramicznych wysokoelastyczny - niskopylcy | Kleje do pytek Greinplast oferowane do roku 2016
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje do pytek Greinplast oferowane do roku 2016


GREINPLAST PE-LD

Klej do pytek ceramicznych wysokoelastyczny - niskopylcy

Typ C2TE S1

Про продукт

Suy do przyklejania pytek ceramicznych i kamiennych pytek elewacyjnych, za wyjtkiem marmuru. Wyprodukowany w technologii ograniczajcej pylenie tzw. „Low Dust”. Klej jest wodo- i mrozoodporny, klasyfikowany jako cienkowarstwowa cementowa zaprawa klejca o obnionym spywie i podwyszonej elastycznoci, do wykocze wewntrznych i zewntrznych, podogowych i ciennych, typu C2TE S1. Moe by stosowany na odksztacalne podoa mineralne takie jak:pyty G-K, pyty wirowe, wylewki na ogrzewaniu podogowym, prefabrykaty betonowe, gazobeton. Wysoka przyczepno zaprawy umoliwia przyklejanie pytek o niskiej nasikliwoci oraz pozwala na mocowanie pytek bezporednio na powierzchni starej glazury, czy te mocne powoki malarskie.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg; 5kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
8,0 - 8,5 L
Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 30 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Zuycie Zuycie
2,0 do 4,0 kg/m2
Przygotowanie zaprawy klejcej: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do ok. 8,0-8,5 l czystej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraw odstawi na 5 min., po czym ponownie wymiesza.
Przyklejanie pytek: Zapraw klejow nakada na podoe pac zbat a nastpnie dociska do niego pytki. Jeeli zaprawa nie klei si ju do pytki naley usun star warstw zaprawy i nanie now. Ilo kleju dobra tak by po dociniciu pytki klej pokry co najmniej 65% jej powierzchni a w przypadku pytek wielkoformatowych lub prac na zewntrz budynkw, (zwaszcza tarasach i balkonach) - 100% powierzchni. Uytkowanie posadzek mona rozpocz po 48 godz.W przypadku klejenia pytek na star glazur czas ten ulegnie wydueniu.
Uwaga!!! Pytek nie naley moczy przed ukadaniem!!! Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Pod wpywem niekorzystnych warunkw cieplno - wilgotnociowych podawane czasy obrbki ulegaj znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu