Klej do pytek ceramicznych standardowy - niskopylcy | Kleje do pytek Greinplast oferowane do roku 2016
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje do pytek Greinplast oferowane do roku 2016


GREINPLAST P-LD

Klej do pytek ceramicznych standardowy - niskopylcy

Typ C1T

Про продукт

Suy do przyklejania pytek ceramicznych za wyjtkiem pytek o niskiej nasikliwoci (tzw. gresowych). Wyprodukowany w technologii ograniczajcej pylenie tzw. „Low Dust”. Klej jest wodo- i mrozoodporny, klasyfikowany jako cienkowarstwowa cementowa zaprawa klejca do wykocze wewntrznych podogowych i ciennych lub zewntrznych ciennych, typu C1T. Moe by stosowany na stabilne, nieodksztacalne podoa mineralne takie jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, mury z cegie i pustakw ceramicznych, mury z betonu komrkowego, powierzchnie betonowe, itp.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg; 5kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
6,0 - 6,75 L
Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 20 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
Zuycie Zuycie
2,0 do 4,0 kg/m2
Przygotowanie zaprawy klejcej: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do ok. 6,0-6,75 l czystej, chodnej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraw odstawi na 5 min., po czym ponownie wymiesza.
Przyklejanie pytek: Zapraw klejow nakada na podoe pac zbat a nastpnie dociska do niego pytki. Jeeli zaprawa nie klei si ju do pytki naley usun star warstw zaprawy i nanie now. Ilo kleju dobra tak by po dociniciu pytki klej pokry co najmniej 65% jej powierzchni. Uytkowanie posadzek mona rozpocz po 48 godz.
Uwaga!!! Pytek nie naley moczy przed ukadaniem!!! Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Pod wpywem niekorzystnych warunkw cieplno - wilgotnociowych podawane czasy obrbki ulegaj znacznym zmianom.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu