Klej do pytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biay, niskopylcy | Kleje do pytek
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje do pytek


GREINPLAST P90LD

Klej do pytek ceramicznych i kamienia, rozlewny, wysokoelastyczny, biay, niskopylcy

Typ C2E S1

Про продукт

Suy do mocowania podatnych na powstawanie przebarwie pytek i elementw z kamienia naturalnego i syntetycznego, marmuru, mozaiki szklanej oraz innych pytek o zwikszonej nasikliwoci, pytek z glazury, terakoty na odksztacalne i nieodksztacalne podoa oraz ogrzewanie podogowe. Wysoka przyczepno kleju do podoa umoliwia przyklejanie pytek o zmniejszonej nasikliwoci tzw. gresowych. Klej jest mrozo i wodoodporny moe by stosowany na podogach, tarasach, balkonach, posadzkach z ogrzewaniem podogowym w metodzie pytki na pytki.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
6,5 - 7,5 L
Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
min. 30 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
: +5C do +30C
Zuycie Zuycie
2,0 do 4,0 kg/m²

Przygotowanie podoa: Podoe musi by rwne, zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszajcych przyczepno. Podoa typowe takie jak tradycyjne tynki, posadzki cementowe, nie wymagaj specjalnego przygotowania, ale ich wiek powinien wynosi co najmniej 28 dni, betonu - 90 dni. Podoa niejednorodne o rnej lub zwikszonej chonnoci, a obowizkowo: pyty gipsowo-kartonowe, wirowe, beton komrkowy, zagruntowa odpowiednio rozcieczonym preparatem GREINPLAST U, co najmniej na 4 godz. przed mocowaniem pytek.

Przygotowanie zaprawy klejcej: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do ok. 6,5-7,5 l czystej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraw odstawi na 5 min ( w celu cakowitego rozpuszczenia polimerw i dodatkw) po czym ponownie wymiesza.

Przyklejanie pytek: Zapraw klejow nakada na podoe pac zbat o odpowiednio dobranej wielkoci zbw, a nastpnie dociska do niego pytki. Jeeli zaprawa nie klei si ju do pytki naley usun star, warstw zaprawy i nanie now. Ilo kleju dobra tak by po dociniciu pytki klej pokry 100% jej powierzchni (konsystencja ppynna). Spoinowanie mona rozpocz po 48 godz. od uoenia pytek. Uytkowanie posadzek mona rozpocz po 48 godz. W przypadku klejenia pytek na podoa niechonne czas ten ulegnie wydueniu.

Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania kleju powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Narzdzia naley my wod bezporednio po uyciu. Pod wpywem niekorzystnych warunkw cieplno- wilgotnociowych podawane czasy obrbki ulegaj znacznym zmianom.

Informacje zawarte na opakowaniu maj ana celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako.


 

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu