Klej do przyklejania weny | Kleje do systemw ocieple
Greinplast
Пошук:
s
s

Kleje do systemw ocieple


GREINPLAST KWP

Klej do przyklejania weny

Про продукт

Suy do przyklejania pyt z weny mineralnej do stabilnych mineralnych podoy. Produkt klasyfikowany jako mineralna zaprawa klejca, posiada bardzo dobre waciwoci klejce i bardzo dobr przyczepno wstpn. Dodatek wkien przeciwskurczowych poprawia urabialno, zapewnia efekt mikrozbrojenia oraz zdecydowanie zwiksza wytrzymao wyprawy. Klej jest integralnym elementem zestawu wyrobw do ocieplania budynkw w systemach ocieple Greinplast W, WS, WX (zgodnie z odpowiednimi AT) i Greinplast MW (zgodnie z ETA).


Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
6,2 - 6,7 L
Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 15 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
przyklejanie pyt - 5,0-6,0 kg/m2
Przygotowanie zaprawy klejcej: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa dook.. 6,2-6,7 l czystej wody i intensywnie wymiesza do uzyskania jednorodnej masy. Ilo dodawanej wody zaley od warunkw atmosferycznych i chonnoci podoa. Zaprawa uzyskuje pene waciwoci robocze po upywie 5 minut oraz ponownym wymieszaniu. Czas zuycia rozrobionej z wod zaprawy nie przekracza 2 godz.
Przyklejanie pyt z weny mineralnej: Miejsca nakadania kleju na pyty z weny mineralnej powinny by wczeniej nim przeszpachlowane. Klej na pycie z weny o lamelowym ukadzie wkien naley nakada na caej powierzchni pac o wielkoci zbw min. 10 mm. Na pytach o nieuporzdkowanym ukadzie wkien klej rozkada na obrzeach pasami o szerokoci minimum 3-4 cm a na pozostaej powierzchni kilkoma plackami o rednicy 8-12 cm. Tak przygotowane pyty naley bezzwocznie przyoy do sciany i dociska, a do uzyskania rwnej powierzchni z ssiednimi pytami. czna powierzchnia naoonej masy klejcej po przyklejeniu powinna obejmowa min. 40% powierzchni pyty. Niedopuszczalne jest przyklejanie weny wycznie metod na placki.
Wykonywan powierzchni elewacji naley osoni przed deszczem, wiatrem, zbytnim nasonecznieniem a do momentu cakowitego wyschnicia. Nie wykonywa adnych prac przy temperaturze otoczenia i podoa poniej + 5C. Projekt ocieplenia budynku okrela konieczno stosowania kokw mocujcych oraz ich rodzaj (zwykle przy nonym podou przy stosowaniu weny lamelowej do wys. 12 m nie s wymagane). Przy zastosowaniu weny o nieuporzdkowanej strukturze wkien naley stosowa koki mocujce w kadym przypadku. Kleju w wersji jesienno-wiosennej (opis na opakowaniu jednostkowym) nie stosowa przy temperaturze wyszej jak +15C. Produkt zawiera dodatek pigmentu. Nie stosowa wyrobu do zatapiania siatki zbrojcej.
Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Zuycie kleju jest uzalenione od stopnia rwnoci podoa
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu