Klej akrylowy | Systemy okadzin elewacyjnych
Greinplast
Пошук:
s
s

Systemy okadzin elewacyjnych


GREINPLAST KA

Klej akrylowy

Про продукт

Suy do przyklejania akrylowych paneli elewacyjnych Greinplast OEA do typowych podoy mineralnych lub przyklejania paneli w systemie ocieple Greinplast OE.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg; 8kg.

Властивості

Czas otwarty pracy Czas otwarty pracy
≥ 15 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +25o
Zuycie Zuycie
2,0 do 2,5 kg/m2
Do przyklejania paneli mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa i jego cakowitym wyschniciu. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza si moliwo dodania niewielkiej iloci wody (nie wicej ni 0,2 l wody na 25kg kleju. Przed rozpoczciem nakadania, mas klejc naley dokadnie wymiesza. Panele montowa w taki sposb, aby po ich dociniciu, klej pokry ca przyklejan powierzchni a nadmiar masy klejowej wypeni wszystkie szczeliny, co uniemoliwi wnikanie wody i degradacj podoa. czenie krtszych bokw paneli zaplanowa w taki sposb, by nie przebiegay w jednej linii. Zalecana dugo zakadki powinna wynosi min. 1/4 dugoci panela. Powierzchni na, ktrej montowane bd panele, naley pokry rwnomiernie klejem Greinplast KA przy pomocy pacy zbatej. Wielko zbw dobra w zalenoci od rwnoci podoa, na og jest to 4-6mm. Jeeli zaprawa nie klei si ju do paneli naley usun star warstw zaprawy i nanie now. Nie dopuszcza si przyklejanie paneli metod na tzw. „placki”. Nadmiar kleju zebra, ewentualne braki
w czeniach uzupeni, a cao wyrwna pdzlem. Ewentualne zabrudzenia zmy mokr gbk przed ich zaschniciem.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania masy klejcej powinna wynosi od +5C do+ 25C. W trakcie nakadania masy klejcej, a do momentu jego cakowitego wyschnicia (min. 3 dni od zakoczenia prac), naley bezwzgldnie zadba o zabezpieczenie wykonanej okadziny przed wpywam niekorzystnych warunkw atmosferycznych. W okresie tym niedopuszczalny jest spadek temperatury poniej 5C. Czas wysychania kleju moe ulec znacznym zmianom w okresie wystpowania niekorzystnych warunkw atmosferycznych. Niedostosowanie si do  w/w zalece, ze przygotowanie podoa lub nieprawidowa aplikacja masy klejcej moe prowadzi do obnienia trwaoci wykonanej okadziny, cznie z moliwoci jej odspojenia. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw lub nieujtych w dokumentach odniesienia nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu