Jednokomponentowy reaktywny grunt poliuretanowy | Dekoracyjny System Posadzkowy GreinStone
Greinplast
Пошук:
s
s

Dekoracyjny System Posadzkowy GreinStone


GREINPLAST RGU-01

Jednokomponentowy reaktywny grunt poliuretanowy

Про продукт

Suy do wykonywania warstwy kontaktowej pomidzy odpowiednio przygotowanym podoem bazowym, a warstw posadzki ywicznej opartej o ywic reaktywn GREINPLAST RSU-01 i kruszywa GREINPLAST RK. Zastosowanie gruntu pozwala na znaczn popraw przyczepnoci warstwy dekoracyjnej do podoa.

Opakowanie: 0,3 kg , 1,25 kg

Властивості

Zuycie Zuycie
Ok. 0,050 - 0,075 kg/m²

Przygotowanie podoa: Podoe musi by rwne (brak wklsych miejsc mogcych powodowa zastoiny wodne) zwarte, none, suche, wolne od kurzu, brudu, wykwitw solnych, resztek organicznych, tuszczu, substancji zmniejszajcych przyczepno. Zawarto wilgoci w podou nie powinna przekracza 5%. Nanoszenie: Do waciwych prac mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. Grunt nanosi na odpowiednio przygotowane podoe pdzlem (pow. pionowe), maym wakiem (pow. poziome). Aplikowa cienkowarstwowo, bez tworzenia kau i zaciekw. Kolejne warstwy (mieszanka kamienia ze spoiwem) powinny by nanoszone etapami, na grunt przed jego wyschniciem. W trakcie nakadania mieszanki powierzchnia musi pozostawa lepka. W przypadku, gdy powoka gruntu utraci parametry lepko-mokrej, konieczne jest naniesienie wieej warstwy gruntu GREINPLAST RGU-01. W przypadku aplikacji GREINPLAST RSK na wiksze powierzchnie grunt nanosi etapami, bezporednio przed rozpoczciem wykonania posadzki ywicznej na bazie kamienia i spoiwa.

Temperatura podoa i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosi od +10C do +25C. W przypadku, gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmtnienie, zabielenie lub pienienie powoki gruntu, prace naley przerwa i wyduy sezonowanie do wyschnicia podoa. Produktu nie naley aplikowa przy bezporednim nasonecznieniu, opadach deszczu, wysokiej wilgotnoci (np. mga, rosa). Prace naley zaplanowa w taki sposb, aby zapewni wykonanie powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. Powierzchnia po wykonaniu powinna pozosta zabezpieczona do momentu utwardzenia si spoiwa (8-12 godz.). W przypadku nie zastosowania powyszych rodkw ostronoci moe doj do trwaego uszkodzenia wykonanej powierzchni. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako stosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu