Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe | Dekoracyjny System Posadzkowy GreinStone
Greinplast
Пошук:
s
s

Dekoracyjny System Posadzkowy GreinStone


GREINPLAST RSU-01

Jednokomponentowe reaktywne spoiwo poliuretanowe

Про продукт

Gwnym zadaniem produktu jest spajanie kruszyw o rnej frakcji i granulacji zarwno pochodzenia naturalnego, jak i syntetycznego. Suy jako rodek wicy dla piaskw, wirw i kamieni. W poczeniu z dedykowanym kruszywem naturalnym GREINPLAST RK pozwala na wykonywanie warstw posadzkowych o waciwociach drenaowych. Stanowi wietn alternatyw dla tradycyjnych okadzin ceramicznych na tarasach, balkonach, schodach, korytarzach itp.

Opakowanie: 1,25 kg, 6,25 kg

Властивості

Zuycie Zuycie
max. 0,625 kg/m²

Przygotowanie podoa: naley szczegln uwag zwrci, aby przygotowana powierzchnia bya cakowicie zwizana i wyschnita (wilgotno nie przekraczajca 5%). Nanoszenie: POWIERZCHNIE POZIOME: Do wykonania posadzek jak i elementw ozdobnych kruszywo naley zmiesza w odpowiednim stosunku wagowym z spoiwem poliuretanowym GREINPLAST RSU-01. Przygotowan mieszank nakada etapami na wieo zagruntowan powierzchni, hydroizolacji GREINPLAST I1K, gruntem kontaktowym GREINPLAST RGU-01. Prace wykonywa metod mokre na mokre (mieszank nakada na wie nie zwizan warstw gruntu). Kruszywo zmiesza ze spoiwem w odpowiednim stosunku wagowym (informacje szczegowe w karcie technicznej GREINPLAST RSU-01). Cao miesza, uywajc mieszada wolnoobrotowego, do ujednorodnienia tj. ok. 2 - 3 min. Nastpnie przesypa do pustego pojemnika i ponownie przemiesza. Mieszank na podou rozprowadzi wstpnie na wymagan grubo. Nastpnie cao wyrwna przy pomocy pacy gadkiej ze stali nierdzewnej. Wykonana warstwa powinna mie grubo co najmniej 1,5-2 krotnoci gruboci uytego ziarna kruszywa. POWIERZCHNIE PIONOWE: W przypadku koniecznoci naoenia mieszanki na powierzchni pionow postpowa wedug schematu. 1. Sporzdzi mieszank GREINPLAST RGU-01 z dodatkiem zagstnika GREINPLAST RTX-01 w iloci koniecznej do zagruntowania przewidzianej do aplikacji powierzchni. Komponenty miesza do uzyskania maksymalnie transparentnej mieszaniny czas ok. 5 min. Uzyskan gsto-lepk past nanosi na powierzchni ciany przy pomocy pdzla. 2. Osobno przygotowa porcj kruszywa do ktrej naley dodawa kolejno zagstnik GREINPLAST RTX-01 i przemiesza wolnoobrotowo, nastpnie wprowadzi do skadu GREINPLAST RSU-01. Cao miesza mieszadem wolnoobrotowym w czasie ok. 5 min. Po ujednorodnieniu odczeka ok. 10 min i wwczas przystpi do aplikacji na powierzchni pionow. Uywa twardej pacy np. weneckiej. Materia nanosi maymi partiami. UWAGA!!! Aby w prawidowy sposb wyrwna wykonywan powierzchni, narzdzia naley w trakcie prac stale przemywa preparatem na bazie ksylenu.


Temperatura podoa i otoczenia podczas wykonywania prac powinna wynosi od +10C do +25C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia wynosi +20C. W przypadku, gdy w trakcie prac zaobserwowane zostanie zmtnienie, zabielenie lub pienienie powoki gruntu, prace naley przerwa i wyduy sezonowanie do wyschnicia podoa. Przedozowanie spoiwa w ukadzie, jak i zbyt silne nasonecznienie utwardzajcej si powoki moe skutkowa wystpieniem wad w postaci - pcherzy, pienienia i pogorszeniem parametrw mechanicznych posadzki. Stosowa kruszywa suche, pozbawione duych iloci pyu, brudu i substancji pogarszajcych przyczepno. Produktu nie naley aplikowa przy bezporednim nasonecznieniu, opadach deszczu, zbyt niskich temperaturach lub wysokiej wilgotnoci (np. mga, rosa ). Prace naley zaplanowa w taki sposb, aby zapewni wykonanie powierzchni w dobrych warunkach pogodowych. Powierzchnia po wykonaniu powinna pozosta zabezpieczona do momentu utwardzenia si spoiwa (8- 12 godz.). W przypadku nie zastosowania powyszych rodkw ostronoci moe doj do trwaego uszkodzenia wykonanej powierzchni. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie gruntem lub spoiwem zabezpieczy. Narzdzia my bezporednio po zakoczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako stosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu