Jastrych podkadowy | Jastrychy
Greinplast
Пошук:
s
s

Jastrychy


GREINPLAST JP

Jastrych podkadowy

Typ CT-C20-F4

Про продукт

Suy suy do wykonywania cementowych podkadw pod pytki ceramiczne, wykadziny dywanowe i PCV, parkiety, panele itp. Mona j stosowa jako warstwa dociskowa, oraz do wykonywania spadkw w azienkach, piwnicach balkonach i tarasach. Moe by zwizana z podoem od grubo 20 do 100 mm a take jako podkad niezwizany z podoem ukadany na izolacjach z foli, papy, styropianu, weny itp. o gruboci od 40 do 100mm. Wyrb klasyfikowany jako jastrych cementowy typu CT-C20-F4.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
2,8 - 3,5 L
Czas zachowania waciwoci roboczych Czas zachowania waciwoci roboczych
≥ 90 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +25oC
Zuycie Zuycie
∼ 20,0 kg 10 mm/m2
Przygotowanie zaprawy:
Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do ok. 2,5-3,0 l czystej, chodnej wody
i wymiesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zapraw odstawi na 5 min., po czym ponownie
wymiesza. Zbyt duy dodatek wody moe pogorszy parametry wytrzymaociowe zaprawy. Zaprawa nadaje
si do uycia zaraz po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry robocze przez okoo 2godz.
Nanoszenie zaprawy:
Zapraw ukada pasami pomidzy wypoziomowanymi prowadnicami. Nadmiar
zaprawy cign, prowadnice niezwocznie usun a miejsca po nich wypeni i wyrwna. Po wyrwnaniu
i wstpnym zwizaniu powierzchni zaciera pac styropianow.W przypadku posadzek mocno obcionych,
cienkich, lub wykonywanych na materiale termoizolacyjnym, akustycznym zaleca si stosowanie stalowych
siatek zbrojcych zatopionych w posadzce.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychanie jastrychu powinna wynosi od 5C do 25C.
Optymalna temperatura podczas nanoszenia jastrychu wynosi 20C. Wylany jastrych naley chroni przed zbyt
szybkim wysychaniem (silne nasonecznienie, przecigi). Wszystkie wystpujce w podou dylatacje naley
powtrzy w warstwie wylewanego jastrychu. Maksymalna powierzchnia pola dylatacyjnego nie moe
przekracza 30m . Do wykonywania okadzin ceramicznych mona przystpi po upywie 24 godz.Wprzypadku
okadzin typu PCV, parkiet panele po cakowitym wyschniciu. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie
jastrychem zabezpieczy, a zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Narzdzia my wod bezporednio po
zakoczeniu prac. Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania
produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa
pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej
odpowiedzialnoci. Na powierzchni zwizanego jastrychu mog wystpowa rnice w odcieniu i wygldzie
wzalenoci od partii produkcyjnej, sposobu pielgnacji jastrychuwokresiewizania jak i sposobuwylewania.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu