Jastrych cementowy samopoziomujcy, cienkowarstwowy | Jastrychy
Greinplast
Пошук:
s
s

Jastrychy


GREINPLAST JC

Jastrych cementowy samopoziomujcy, cienkowarstwowy

Typ CT-C30-F7

Про продукт

Suy do rcznego lub maszynowego wykonywania cienkowarstwowych (od 2 do 20 mm) podkadw cementowych w celu wyrwnania powierzchni pod parkiety, podogi, wykadziny dywanowe, posadzki z pytek ceramicznych, itp. wewntrz pomieszcze. Wyrb klasyfikowany jako jastrych cementowy typu CT-C30-F7. Moe by stosowany na powierzchnie betonowe a take na wylewki betonowe z ogrzewaniem podogowym.


Konfekcjonowany w opakowania 25kg.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
5,5 - 5,75 L
Czas zachowania waciwoci roboczych Czas zachowania waciwoci roboczych
≥ 10 minut
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +25oC
Zuycie Zuycie
∼ 1,8 kg 1 mm/m2
Przygotowanie zaprawy: Zawarto opakowania (25kg) wsypa do 5,5-5,75 l czystej wody. Cao miesza za pomoc mieszarki wolnoobrotowej do uzyskanie jednorodnej masy. Po odczekaniu 2 minut ponownie przemiesza. Zaleca si uywanie co najmniej 2 pojemnikw gdy w znacznym stopniu uatwia to szybkie i rwnomierne wylewanie oraz czenie wylanych pl jastrychu. Zapraw mona rwnie miesza i podawa za pomoc agregatu mieszajco-pompujcego o konstrukcji zapewniajcej dokadne mieszanie i dozowanie wody. Naley uwaa aby nie przedozowa wody, poniewa obniy to wytrzymao oraz zwikszy skurcz zaprawy.
Wylewanie zaprawy: Mas wylewa rwnolegymi do siebie pasami. Porcje zaprawy wylewa w taki sposb, aby wylewane pola mogy poczy si ze sob jeszcze w stanie pynnej konsystencji, co gwarantuje uzyskanie rwnej powierzchni. Zapraw mona rwnie rozprowadza rwnomiernie za pomoc pacy stalowej lub aty trapezowej na wymagan grubo. Wylane w ten sposb powierzchnie odpowietrzy za pomoc waka kolczastego. Zapraw ukada bez przerw, a do pokrycia caej powierzchni.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i w czasie wysychania jastrychu powinna wynosi od +5C do + 25C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia wynosi 20C. Wylany jastrych naley chroni przed zbyt szybkim wysychaniem (zwikszona temperatura, przecigi). Wszystkie wystpujce w podou dylatacje naley powtrzy w warstwie wylewanego jastrychu. Maksymalna powierzchnia pola dylatacyjnego nie moe przekracza 25m2. Do wykonywania okadzin ceramicznych mona przystpi po upywie 24 godz. W przypadku okadzin innych (PCV, parkiet, panele) naley wykona pomiar wilgotnoci podoa, ktre powinno by zgodne z zaleceniami producentw w/w okadzin. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie jastrychem zabezpieczy, a zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji maja na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci. Na powierzchni zwizanego jastrychu mog wystpowa rnice w odcieniu i wygldzie w zalenoci od partii produkcyjnej, sposobu pielgnacji jastrychu w okresie wizania jak i sposobu wylewania.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu