Jastrych cementowy podkadowy, szybkowicy, 20-100 mm | Jastrychy
Greinplast
Пошук:
s
s

Jastrychy


GREINPLAST JPF

Jastrych cementowy podkadowy, szybkowicy, 20-100 mm

Про продукт

Suy do wykonywania cementowych podkadw pod pytki ceramiczne, wykadziny dywanowe i PCV, parkiety, panele itp. Mone by stosowany jako warstwa dociskowa, oraz do wykonywania spadkw w azienkach, piwnicach balkonach i tarasach oraz do miejscowego naprawiania powierzchni podg z betonu, jastrychu, rwnie jako zespolony z podoem o gruboci od 20 mm do 100 mm, a take jako podkad niezwizany z podoem ukadany na izolacjach z foli, papy, styropianu, weny itp. o gruboci od 50 mm do 100 mm, jak rwnie z ogrzewaniem podogowym, gdzie warstwa powinna mie grubo min. 50 mm.

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
2,75 – 3,00 L
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +25oC
Zuycie Zuycie
~ 20 kg x 10 mm/m²

Przygotowanie podoa: Podoe musi by zwarte, suche, wolne od substancji zmniejszajcych przyczepno oraz odpowiednio wysezonowane. Podoa niejednorodne o rnej lub zwikszonej chonnoci zagruntowa odpowiednio rozcieczonym preparatem Greinplast U lub UG. W przypadku podkadw zwizanych z podoem w warstwach poniej 30 mm zaleca si wykonanie tzw. szlamowania (przy pomocy pdzla rozprowadzamy grunt Greinplast UG, nastpnie posypujemy go such zapraw, tak powstay szlam wcieramy szczotk w podoe). W przypadku podkadw niezwizanych z podoem zapraw rozkadamy na foli budowlanej wywinitej na cian z co najmniej 10 cm sklejonym zakadem. Materiay termoizolacyjne akustyczne w szczeglnoci nieodporne na zawilgocenie zabezpieczy szczeln foli budowlan. Naley pamita o wykonaniu dylatacji obwodowych oddzielajcych podkad od cian, supw, rur, itp. Powierzchnie dylatowa jak tradycyjne podkady cementowe wykonujc szczeliny przeciwskurczowe. Boki powierzchni dylatowanej nie powinny przekracza 6 m, a powierzchnia 25 m². W przypadku warstw dociskowych stosowa dodatkowe zbrojenie siatkami stalowymi. Przygotowanie zaprawy: Zawarto opakowania (25 kg) wsypa do 2,75-3,00 l czystej, chodnej wody i miesza przez co najmniej 3 min. do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zbyt duy dodatek wody moe pogorszy parametry wytrzymaociowe. Zaprawa nadaje si do uycia zaraz po wymieszaniu. Nanoszenie zaprawy: Zapraw ukada pasami pomidzy wypoziomowanymi prowadnicami. Nadmiar zaprawy cign, prowadnice niezwocznie usun, a miejsca po nich wypeni i wyrwna. Po wyrwnaniu i wstpnym zwizaniu powierzchni zaciera pac styropianow. W przypadku posadzek mocno obcionych, cienkich lub wykonywanych na materiale termoizolacyjnym, akustycznym zaleca si stosowanie stalowych siatek zbrojcych zatopionych w zaprawie.

Wykonan powierzchni przez pierwsze 3 dni naley chroni przed duym nasonecznieniem, wysok temperatur, przecigami, intensywnymi opadami deszczu. Przy wykonywaniu podkadw naley pamita rwnie o poprawnym wykonaniu dylatacji (zastosowanie dylatacji obwodowej, pola dylatacyjne wewntrz nie wiksze ni 25 m² przy dugoci boku max 6 m. Szczeliny dylatacyjne naley stosowa rwnie w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, w celu oddzielenia podkadu od innych elementw budynku jak: supy, schody itp. W miejscach zmiany gruboci wykonywanego podkadu, w miejscach styku z innymi podkadami, w celu wydzielenia pl w pomieszczeniach o zoonym ksztacie, w pomieszczeniach wskich oraz na balkonach odlego szczelin dylatacyjnych nie moe przekracza 2-2,5 krotnoci ich szerokoci. Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy powinna wynosi od +5C do +25C. Pod wpywem niekorzystnych warunkw temperaturowo- wilgotnociowych podawane czasy obrbki ulegaj znacznym zmianom. Powierzchnie naraone na zabrudzenia zabezpieczy. Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac.

Proporcje wody: 2,75 – 3,00 L

Temperatura stosowania: +5⁰C - +25⁰C

Zuycie: ~ 20 kg x 10 mm/m²

Konfekcjonowany w opakowania 25 kg


Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu