Impregnat oleofobowy wodny | Preparaty czyszczce i impregnaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Preparaty czyszczce i impregnaty


GREINPLAST HO

Impregnat oleofobowy wodny

Про продукт

Suy do zabezpieczania oleo- i hydrofobizujacego powierzchni naturalnych (piaskowiec, granit, marmur) lub na bazie spoiw mineralnych (elementy cementowe, gipsowe). Preparat moe by take stosowany do materiaw budowlanych takich jak: cega ceramiczna i silikatowa, klinkierowa (take fugi do klinkieru i pytek), kostka brukowa. Nadaje si take do zabezpieczania wysezonowanych (min. 28 dni) powierzchni tynkw cementowych, cementowo-wapiennych i innych podoy po wczeniejszym sprawdzeniu. Preparat nie wywouje niekorzystnych zmian kolorystycznych na powierzchniach impregnowanych, gwarantuje paroprzepuszczalno podoa.


Konfekcjonowany w opakowania 5L, 1L.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,15 l/m2
Przed stosowaniem preparat wymiesza lub wstrzsn. Do nanoszenia stosowa tampon, pdzel lub metod natryskow. Kolejne warstwy powinny by rozprowadzane rwnomiernie, z zachowaniem przerwy 30-60 minut pomidzy kolejnymi aplikacjami. Po 10 minutach od naoenia naley zetrze nadmiar preparatu pozostajcy na powierzchni. Powierzchnia jest dobrze zabezpieczona, kiedy przestaje wchania kolejne iloci preparatu.
Podoa porowate: Pierwsza nakadana warstwa jest zwykle cakowicie wchaniana. Po 30-60 minutach schnicia nakada kolejn warstw, a nie wchonity nadmiar preparatu usun po 10 minutach. Niektre podoa o wysokiej porowatoci wymagaj naoenia trzeciej warstwy preparatu.
Podoa polerowane, lub o niskiej porowatoci: Stosowa pojedyncze lub podwjne nakadanie preparatu, nadmiar usun po 10 minutach. Czas schnicia ostatniej warstwy preparatu wynosi 3-4 godziny, jest uzaleniony od iloci preparatu i waciwoci podoa. Peny efekt impregnacji powierzchni widoczny jest po ok. 24 godzinach.
Nowe tynki impregnowa po upywie 28 dni od ich wykonania, fugi po ich cakowitym wyschniciu jednak nie szybciej ni po 7 dniach. Przed przystpieniem do prac dokadnie zabezpieczy wszystkie powierzchnie, ktre nie bd impregnowane. Nie dopuszcza do powstawania miejscowych naciekw usuwajc nadmiar preparatu z powierzchni. Narzdzia my bezporednio po zakoczeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje na temat produktu dostpne s w jego karcie technicznej. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu