Impregnat hydrofobizujcy wodny | Preparaty czyszczce i impregnaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Preparaty czyszczce i impregnaty


GREINPLAST HW

Impregnat hydrofobizujcy wodny

Про продукт

Suy do hydrofobizacji pionowych powierzchni materiaw budowlanych typu: mury z cegy ceramicznej, silikatowej, betonu komrkowego, bloczkw gipsowych, cegy klinkierowej (take fug do klinkieru) czy betonu. Preparat moe by take stosowany do zmniejszania nasikliwoci cienkowarstwowych tynkw mineralnych (take tych wchodzcych w skad systemw ocieple), cementowych, cementowo-wapiennych, okadzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Nadaje si take do impregnacji kostki brukowej. Preparat dziaa powierzchniowo, nie wywouje niekorzystnych zmian kolorystycznych na powierzchniach impregnowanych.


Konfekcjonowany w opakowania 5L, 1L.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,2 l/m2
Przed stosowaniem preparat wymiesza lub wstrzsn. Do nanoszenia stosowa waek, pdzel, metod natryskow lub zanurzy w roztworze roboczym na ok. 5 min. W przypadku podoy silnie chonnych czynno powtrzy metod „wilgotne na wilgotne”, a do zauwaalnego nasycenia podoa roztworem. Peny efekt hydrofobizacji w postaci perekowania wody padajcej na powierzchni zaimpregnowan wida po okoo 2-3 opadach deszczu.
Nowe tynki impregnowa po upywie 28 dni od ich wykonania, natomiast fugi po ich cakowitym wyschniciu. Nie prowadzi impregnowania przy opadach deszczu. Temperatura podoa i otoczenia w czasie prac powinna by w przedziale +5ºC do +30ºC. Pomieszczenia zamknite wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed przystpieniem do prac dokadnie zabezpieczy wszystkie powierzchnie, ktre nie bd impregnowane. W razie ich zanieczyszczenia zmy benzyn lakow. Narzdzia do aplikacji my bezporednio po zakoczeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje na temat produktu dostpne s w jego karcie technicznej. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu