Impregnat hydrofobizujcy rozpuszczalnikowy | Preparaty czyszczce i impregnaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Preparaty czyszczce i impregnaty


GREINPLAST HR

Impregnat hydrofobizujcy rozpuszczalnikowy

Про продукт

Suy do hydrofobizacji powierzchni materiaw budowlanych typu: mury z cegy ceramicznej, silikatowej, betonu komrkowego, cegy klinkierowej (take fug do klinkieru) czy betonu. Preparat moe by take stosowany do zmniejszania nasikliwoci cienkowarstwowych tynkw mineralnych (z wyjtkiem tych wchodzcych w skad systemw ocieple), cementowych, cementowo-wapiennych, okadzin z porowatych kamieni naturalnych (np. piaskowca) jak i kamieni syntetycznych na bazie spoiw mineralnych. Nadaje si take do impregnacji kostki brukowej i dachwek ceramicznych.


Konfekcjonowany w opakowania 5L, 1L.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,3 l/m2
Przed stosowaniem preparat wymiesza lub wstrzsn. Do nanoszenia stosowa waek, pdzel, metod natryskow, polewanie powierzchni lub zanurzy w roztworze roboczym na ok. 5 min. W przypadku podoy silnie chonnych czynno powtrzy metod „wilgotne na wilgotne”, a do zaniku jego chonnoci (z reguy naley impregnowa minimum dwa razy). Peny efekt hydrofobizacji widoczny w postaci perekowania wody padajcej na powierzchni wida po okoo 24 godzinach.
Nowe tynki impregnowa po upywie 28 dni od ich wykonania, natomiast fugi po ich cakowitym wyschniciu. Nie prowadzi impregnowania przy opadach deszczu. Temperatura podoa i otoczenia w czasie prac powinna by w przedziale +5ºC do +30ºC. Pomieszczenia zamknite wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Przed przystpieniem do prac dokadnie zabezpieczy wszystkie powierzchnie, ktre nie bd impregnowane. Narzdzia do aplikacji my bezporednio po zakoczeniu prac.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Szczegowe informacje na temat produktu dostpne s w jego karcie technicznej. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu