Impregnat akrylowy do masy natryskowej | Preparaty czyszczce i impregnaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Preparaty czyszczce i impregnaty


GREINPLAST HAN

Impregnat akrylowy do masy natryskowej

Про продукт

Suy do zabezpieczania powierzchni systemw dekoracyjnych opartych o masy strukturalne (Greinplast MS-N, MS-T, MS-A). Zalenie od zastosowanej wersji tworzy po wyschniciu powoki z poyskiem lub p matowe. Impregnowane podoa charakteryzuj si zwikszon wodoodpornoci i stabilnoci na dziaanie promieni UV, jak i mniejsz podatnoci na zabrudzenia. Produkt gotowy mona stosowa zarwno wewntrz jak na zewntrz budynkw, zawsze jako ostatnia aplikowana warstwa.


Konfekcjonowany w opakowania 3kg; 1kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+10oC do +25o
Zuycie Zuycie
0,2 do 0,25 kg/m2
Produkt gotowy do uycia, nie rozciecza wod. Bezporednio przed aplikacj wymiesza do uzyskania jednorodnej konsystencji. Nanosi wakiem lub pdzlem. Uywa tylko czystych narzdzi. Impregnat rozprowadza rwnomiernie, unika tworzenia zaciekw. Dla powierzchni silnie naraonych na oddziaywanie czynnikw atmosferycznych zalecana aplikacja drugiej warstwy (po penym wyschniciu warstwy zasadniczej).
Produkt gotowy do uytku nie rozciecza wod. Impregnat do stosowania wewntrz jak i na zewntrz budynkw. Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania  powinna wynosi od +10C do +25C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Nie stosowa przy temperaturze podoa poniej +10C. Podane czasy obrbki oraz schnicia ulegaj znacznym zmianom w niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych. W trakcie nakadania i wysychania impregnatu powierzchni osania przed zbytnim nasonecznieniem, deszczem, wiatrem, a do momentu cakowitego wyschnicia. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach zamknitych zapewni przewiew. Wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie naraone na zabrudzenie zabezpieczy a zabrudzenia usuwa  przed zaschniciem. Narzdzia my bezporednio po zakoczeniu prac zwizanych z obrbk.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu