Grunt krzemianowo - polimerowy | Grunty i preparaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Grunty i preparaty


GREINPLAST UKP

Grunt krzemianowo - polimerowy

Про продукт

Suy do wzmacniania oraz wyrwnywania chonnoci podoy mineralnych wewntrz i na zewntrz budynkw. Moe by stosowany przed pracami wykoczeniowymi takimi jak: ukadanie pytek, wylewki, gruntowanie tynkw mineralnych (cementowych, cem-wap.), betonu itp. Zalecany do przygotowania podoa pod izolacje mineralne, polimerowe szczeglnie: Greinplast I2S, Greinplast I2W, oraz bitumiczne. Moe by stosowany w pomieszczeniach przeznaczonych na stay pobyt ludzi. Nie stosowa na drewno, podoa drewnopochodne oraz gipsowe.


Konfekcjonowany w opakowania 10kg; 5kg; 1kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,2 do 0,25 kg/m2
Grunt wymiesza, nastpnie nanosi za pomoc pdzla, szczotki, waka lub natryskiem w jednej warstwie. Ilo warstw uzaleniona jest od chonnoci podoa. W przypadku bardzo chonnych podoy aplikacj naley powtrzy.
Temperatura podoa i otoczenia w trakcie prac i wysychania zaprawy powinna wynosi od +5oC do +30oC. Optymalna temperatura podczas aplikacji to +20oC. Pod wpywem niekorzystnych warunkw temperaturowo-wilgotnociowych podawane czasy obrbki mog ulega zmianie. Wyrb zawiera dodatki, ktre na metale, szko i drewno oddziauj agresywnie, dlatego powierzchnie naraone na zanieczyszczenie gruntem zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia, usun przed zaschniciem. Narzdzia my wod po zakoczeniu prac.
Informacje zawarte na opakowaniu maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jego jako. W przypadku poczenia z wyrobami innych producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu