Grunt gboko penetrujcy - koncentrat | Grunty i preparaty
Greinplast
Пошук:
s
s

Grunty i preparaty


GREINPLAST U

Grunt gboko penetrujcy - koncentrat

Про продукт

Suy do wzmacniania oraz wyrwnywania chonnoci podoy mineralnych wewntrz i na zewntrz budynkw. Preparat naley rozciecza zgodnie ze wskazwkami Producenta. Dziki bardzo dobrej zdolnoci penetracji wnika gboko w osypliwe podoa powodujc ich wzmocnienie. Moe by stosowany do wyrwnywania chonnoci podoy przed pracami wykoczeniowymi takimi jak: szpachlowanie, tapetowanie, malowanie, itp.


Konfekcjonowany w opakowania 10kg; 5kg; 1kg.

Властивості

Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
0,1 do 0,15 kg/m2
Do nanoszenia stosowa pdzel, szczotk lub waek. Niewaciwe rozcieczenie moe utrudnia wykonywanie dalszych prac. Przy gruntowaniu podoa przed malowaniem dopuszcza si zabarwienie preparatu niewielk iloci farby docelowej (max 20%). Preparat rozciecza wedug zalece umieszczonych na jego opakowaniu.
Preparat stosowa wycznie na podoa suche. Nie stosowa na podoa nagrzane i nasonecznione. Temperatura podoa i otoczenia podczas stosowania i wysychania gruntu powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Czas schnicia zaley od temperatury, wilgotnoci powietrza oraz chonnoci podoa i wynosi na og od 1 do 3 godz. Pomieszczenia zamknite wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Powierzchnie naraone na zabrudzenie gruntem zabezpieczy, a zabrudzenia usuwa przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu