Gad polimerowa | Szpachle i gadzie gipsowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Szpachle i gadzie gipsowe


GREINPLAST GP

Gad polimerowa

Про продукт

Gad polimerowa GREINPLAST GP suy do wykonywania cienkowarstwowych wypraw wykoczeniowych na powierzchni cian i sufitw przed malowaniem, tapetowaniem, wewntrz pomieszcze nienaraonych na trwae zawilgocenie. Wyrb moe by nakadany rcznie lub mechanicznie na wszystkie podoa mineralne jak: beton, gazobeton, tynki cementowe, cementowo- wapienne, gipsowe, pyty G-K itp.

Konfekcjonowany w opakowania 20kg

Властивості

Proporcje wody Proporcje wody
9-11L wody/20 kg
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30o
Zuycie Zuycie
ok. 1,2 kg/m2 na 1 mm gruboci

Przygotowanie podoa: Podoe musi by none, zwarte, suche, pozbawione wszelkich substancji utrudniajcych przyczepno, takich jak: brud, kurz czy tuste plamy itp. Podoa sabe o zwikszonej lub nierwnomiernej chonnoci stabilizowa wczeniej, odpowiednio rozcieczonym preparatem GREINPLAST U. Do wypenienia wikszych ubytkw, pkni i rys stosowa szpachl gipsow GREINPLAST SGS lub SGT. W takim przypadku szpachlowanie mas GREINPLAST GP mona zacz dopiero po cakowitym wyschniciu wypenionych ubytkw oraz cze pyt G-K. Przygotowanie mieszanki: Przygotowanie mieszanki rni si od tradycyjnych sposobw przygotowywania produktw sypkich. W przypadku gadzi polimerowej GREINPLAST GP, do odmierzonej niewielkiej iloci wody wsypa powoli such mieszank (w proporcji na 0,5 l wody doda ok. 1 kg proszku). Rwnomiernie zasypa wod do momentu, a niewielka ilo przykrywa bdzie wsypan gad polimerow. Po odczekaniu ok. 5-10 min. mona j wymiesza rcznie lub za pomoc mieszarki wolnoobrotowej. Czynno t wykonywa do momentu uzyskania jednolitej masy, stosujc mieszado koszykowe do gadzi. W przypadku stosowania agregatw natryskowych, dopuszczalny jest dodatek wikszej iloci wody. Szpachlowanie: Nakada rwnomiernie dociskajc pac ze stali nierdzewnej do podoa lub aplikowa agregatem tynkarskim. Po cakowitym wyschniciu moliwe jest ponowne naoenie kolejnych warstw, a do uzyskania zamierzonego efektu. Czas wysychania uzaleniony jest od temperatury i wilgotnoci powietrza oraz gruboci warstwy i wynosi ok. 12 godz./ 1 mm warstwy w temperaturze ok. +23C ± 2C i wilgotnoci wzgldnej ok. 50 ± 5% przy zagruntowanym podou.


Temperatura otoczenia podczas stosowania i wysychania gadzi powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Zabrudzenia usuwa przed zaschniciem. Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. Prace wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelka ingerencja w skad produktu jest niedopuszczalna i moe w znaczcy sposb obniy jako zastosowanego materiau. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.


Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu