Farba fasadowa silikatowa | Farby fasadowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Farby fasadowe


GREINPLAST FS

Farba fasadowa silikatowa

Про продукт

Suy do rcznego lub natryskowego wykonania zewntrznych (w opcji z ograniczon zawartoci rodkw ochrony powoki, take wewntrznych powok malarskich). Farba tworzy powoki matowe, drobnoziarniste, o redniej gruboci, duym wspczynniku przenikania pary wodnej i niskiej przepuszczalnoci wody. Farba moe by stosowana na podoach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikatowe), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne, wapienne, itp. Mona j rwnie stosowa do wymalowa renowacyjnych ju istniejcych powok malarskich tego samego typu. Jest opcjonalnym elementem w systemach ocieple Greinplast S, WS (zgodnie z AT) i EPS, MW (zgodnie z ETA). Wyrb dostpny w kolorach zgodnych z palet wyrobw fasadowych Greinplast. Na yczenie klienta dostpna take inna kolorystyka.


Konfekcjonowany w opakowania: 10l/15kg, 5l/7,5kg (biaa) oraz 9l/13,5kg i 4,5l/6,75kg (kolor).

Властивості

Rozcieczanie Rozcieczanie
malowanie podkadu - max 20%
waciwe malowanie - max 10%
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+8oC do +30o
Ilo kolorw Ilo kolorw
155
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast
na yczenie Klienta
Poysk Poysk
mat (typ G3)
Zuycie Zuycie
0,25 do 0,30 l/m2
Do waciwych prac malarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. W zalenoci od podoa i warunkw aplikacji (temperatura, wilgotno powietrza, chonno i rodzaj podoa, itp.) Producent dopuszcza dodanie do farby do 20% preparatu Greinplast US przy malowaniu pierwszej warstwy i do 10% - przy malowaniu kolejnych. Ilo dodawanego preparatu powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Bezporednio przed naoeniem farb wymiesza. Farba nadaje si do nakadania pdzlem, jednak Producent zaleca jej nanoszenie wakiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku wysokocinieniowego. Zaleca si nanoszenie dwch warstw. Kolory intensywne o duym nasyceniu barwy nie zawsze s w peni kryjce, dlatego moe pojawi si konieczno naniesienia kolejnej warstwy. Zuycie uzalenione jest od metody malowania oraz rodzaju, chonnoci i faktury podoa. W celu uniknicia rnic kolorystycznych na jednej powierzchni roboczej stosowa farb z jednej partii produkcyjnej, malujc w jednym cyklu metod “mokre na mokre”.
Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi od +8C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Malowane powierzchnie naley osania przed zbytnim nasonecznieniem, deszczem, wiatrem a do momentu cakowitego wyschnicia. Zmienne warunki atmosferyczne panujce w trakcie aplikacji mog by przyczyn rnic w odcieniu farby. Pomieszczenia zamknite wietrzy do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt zawiera szko wodne, ktre na metale, szko i drewno oddziauje agresywnie, dlatego powierzchnie naraone na zanieczyszczenie farb zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia usun przed zaschniciem.
Informacje zawarte w instrukcji maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci.
Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu