Farba fasadowa nanosilikonowa | Farby fasadowe
Greinplast
Пошук:
s
s

Farby fasadowe


Greinplast FNX

Farba fasadowa nanosilikonowa

Про продукт

Suy do wykonania zewntrznych powok malarskich o charakterze ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym. Tworzy powoki matowe (poysk G3), drobnoziarniste (S1), o redniej gruboci (E3), duym wspczynniku przenikania pary wodnej (V1) i niskiej przepuszczalnoci wody (W3). Farba moe by stosowana na podoach takich jak: tynki cienkowarstwowe (mineralne, silikonowe, silikatowe, polimerowe, polimerowo-mineralne), terabona, beton, tynki cementowe i cementowo-wapienne itp. Podoa mineralne malowa po min. 14 dniach od ich wykonania (kolory ciemne po min. 28 dniach). Jest opcjonalnym elementem w systemach ocieple Greinplast EPS, W, WX, WS.

Konfekcjonowany w opakowania: 10l/15kg, 5l/7,5kg (biaa) oraz 9l/13,5kg i 4,5l/6,75kg (kolor).

Властивості

Rozcieczanie Rozcieczanie
malowanie podkadu - max 20%
waciwe malowanie - max 10%
Temperatura stosowania Temperatura stosowania
+5oC do +30oC
System barwienia Greinplast System barwienia Greinplast
na yczenie Klienta
Poysk Poysk
mat (typ G3)
Zuycie Zuycie
0,25 do 0,30 l/m2

Przygotowanie podoa: Podoe musi by none, zwarte, suche oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitw solnych, resztek organicznych (oleje, tuszcze, itp.), alg i grzybw. Podoa mineralne niejednorodne lub o zwikszonej chonnoci zagruntowa odpowiednio rozcieczonym preparatem Greinplast U z 30% dodatkiem farby Greinplast FNX. Informacje szczegowe dotyczce przygotowania podoa zawarte s w karcie technicznej produktu. Nanoszenie: Do waciwych prac malarskich mona przystpi po odpowiednim przygotowaniu podoa oraz cakowitym jego wyschniciu. W zalenoci od podoa i warunkw aplikacji (temperatura, wilgotno powietrza, chonno i rodzaj podoa, itp.) producent dopuszcza dodanie do farby do 20% preparatu Greinplast UX - przy malowaniu pierwszej warstwy i do 10% przy malowaniu kolejnych warstw. Ilo dodawanego preparatu powinna by jednakowa dla kadego opakowania. Przed rozpoczciem malowania farb dokadnie wymiesza. Zalecane nanoszenie dwch warstw. Farba nadaje si do nakadania pdzlem, jednak Producent zaleca jej nanoszenie wakiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku wysokocinieniowego. Kolory intensywne o duym nasyceniu barwy ze wzgldu na swj charakter nie zawsze s w peni kryjce dlatego te moe pojawi si konieczno naniesienia dodatkowej warstwy farby. Zuycie uzalenione jest od metody malowania oraz rodzaju, chonnoci i faktury podoa. Prace na cianie tworzcej jedn paszczyzn naley prowadzi w sposb cigy, bez przerw, metod „mokre na mokre” stosujc materia z jednej partii produkcyjnej. Przerwanie malowania naley zaplanowa wczeniej w miejscach gdzie ewentualne poczenie bdzie mao widoczne.

Temperatura otoczenia podczas malowania i wysychania farby powinna wynosi od +5C do +30C. Optymalna temperatura podczas nanoszenia +20C. Ze przygotowanie podoa moe w skrajnych przypadkach prowadzi do obnienia trwaoci farby, a nawet jej odspojenia. Farba uzyskuje pene parametry techniczne po 24 dniach od jej naoenia. Niewaciwa aplikacja moe prowadzi do powstania trwaych rnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych. Powierzchnie naraone na zanieczyszczenie farb zabezpieczy, a w przypadku zabrudzenia usun przed zaschniciem. Narzdzia my wod bezporednio po zakoczeniu prac. Niniejsze informacje maj na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie s podstaw do odpowiedzialnoci prawnej Producenta, gdy warunki wykonawstwa pozostaj poza jego kontrol. W przypadku poczenia z wyrobami innych Producentw nie ponosimy adnej odpowiedzialnoci. Zastosowania nie ujte w niniejszej instrukcji naley wczeniej skonsultowa z Dziaem Doradztwa Technicznego. Efektywno zabezpiecze powoki (systemem Greinplast Microfilm Protect) potwierdzana badaniami skutecznoci w powoce rodkw ochrony powok przed rozwojem grzybw i glonw.

Greinplast.pl | Cистеми утеплення | Карта сайту | Контакти
Iнформаційний бюлетень:
Krasne 512 b, 36-007 Krasne   |   Телефон: (17) 77 13 555   |   факс: (17) 77 13 590   |   Infolinia гаряча лінія: 800 415 999
grein hotel szlachetna paczka Stowarzyszenie na rzecz systemw ocieple
Copyright © Greinplast Sp. z o.o. 2011. Всі права захищені.
Menu